Sisäilma-asioiden neuvottelukunta esittää oirekyselyjä ja lisää henkilöresursseja ratkaisuiksi sisäilmaongelmiin

Vantaan sisäilma-asioiden neuvottelukunta laati kokouksessaan 6.2. esityksen kaupunginhallitukselle siitä, miten kaupungin taloussuunnitelmassa sisäilma-asioiden kehittämiseen varattu lisämääräraha tulisi kohdentaa.

Sisäilma-asioiden neuvottelukunta esittää lisää henkilöresursseja sekä kattavaa oirekyselyä sisäilmaongelmien ratkaisemisen vauhdittamiseksi Vantaalla. Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus.

Neuvottelukunta esittää oirekyselyn kilpailuttamista ja toteutusta kaikissa Vantaan kouluissa, ammatillisessa oppilaitoksessa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lukioissa toteutetaan jo oirekyselyitä osana muuta hanketta. Neuvottelukunta katsoo, että oirekyselyillä voidaan selvittää totuudenmukainen tilanne kaupungin kiinteistöissä oireilevista henkilöistä.

Lisäksi neuvottelukunta esittää määrärahojen kohdentamista kahteen rekrytointiin vuodelle 2018. Esityksenä on, lisäresursseja tarvitaan erityisesti tilakeskukseen sekä kouluterveydenhuoltoon.

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2018 on varattu 1,2 miljoonan euron lisäpanostus sisäilma-ongelmien hoitamiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tämän lisäksi taloussuunnitelmaan on varattu 500 000 euron lisämääräraha, jonka kohdentamisesta sisäilma-asioiden neuvottelukunta tekee esityksen. Esitys määrärahan kohdentamisesta käsitellään kaupunginhallituksessa. Kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen esitykset oirekyselystä ja rekrytoinnista valmistellaan normaalisti virkamiestyönä ja niiden toteutuksesta päätetään asiaankuuluvissa elimissä.

Vantaan kaupunginhallitus asetti neuvottelukunnan elokuussa 2017. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata sisäilma-asioiden käsittelyä Vantaan kaupungissa. Sen toimikausi on vuoteen 2019 saakka.

Julkaistu: 9.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter