Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvityksen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 12.2.2018 hyväksyä tarveselvityksen Tikkurilan vanhustenkeskuksesta. Tarveselvityksen tarkoituksena on informoida tulevan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua varten palvelutarpeen kehitystä Tikkurilan alueella, valmistautua alueen asukasmäärien kasvun myötä palvelujen lisätarpeeseen sekä koota vanhuspalveluita keskitetysti yhteen paikkaan. Selvitys on alustavaa suunnittelua eikä sido investointiin.

Tikkurilan suuralueella on tarve saada lisää asumispalveluja vanhuksille, sillä Vantaan väestö ikääntyy vauhdilla ja erityisesti 75 vuotta täyttäneiden määrä on kasvussa. Kaupungin väestöennusteen mukaan 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa Vantaalla 74% vuosina 2017-2027 (9211 henkilöä).

Tarveselvityksessä esitetään mallia, jossa Simonkodista kehitettäisiin Tikkurilan uusi vanhustenkeskus. Korjaustarpeessa oleva vanha osa purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin 133 asuntoa uudisosaan. Ratkaisulla Tikkurilaan saataisiin yksi keskitetty ja toiminnallisesti tehokas vanhustenkeskus.

Uuden vanhustenkeskuksen huoneistopinta-ala olisi 9 670 htm2 ja bruttopinta-ala 11 150 brm2.

Hankkeen kustannusennuste on 36 000 000 € (alv 0 %). Vanhan osan (5 900 brm2) purkukustannusennuste on 600 000 € (alv 0 %). Rakennuksen valmistumisen tavoiteaika on vuosi 2021.

Tikkurilan vanhustenkeskuksen 24.1.2018 päivätty tarveselvitys on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan sekä tilakeskuksen edustajien kanssa. Toteutus- ja rahoitusratkaisun tulee tekemään sote-uudistuksen mukaisesti maakuntahallinto.

Lautakunta päätti hyväksyä Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvityksen 24.1.2018 liitteineen ja esittää sen hyväksymistä tekniselle lautakunnalle.

Linkki tarveselvitykseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 1.1.2018 lukien. Asiakasmaksujen enimmäismäärät ovat laskeneet kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti 1,22 prosenttia. Nämä lainsäädännön edellyttämät asiakasmaksujen alennukset on jo pantu täytäntöön toimialalla 1.1.2018 lukien. Lautakunnalle ei esitetty asiakasmaksujen muutoksia.

Vantaan asiakasmaksuhinnasto on uudistettu vastaamaan nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuutta ja rakennetta. Kun hinnasto on aiemmin esitetty organisaatiolähtöisesti, on nyt rakenne ryhmitelty palvelumuodoittain ja vastaamaan ajantasaisia sekä uuden sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain käyttämiä palvelumääritelmiä. Tarkoituksena on tarjota käyttäjille selkeämpi koonti ja kuvaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä asiakasmaksuista. Uudistetussa asiakasmaksuhinnastossa ei ole muutoksia maksujen tasoihin. Lautakunta päätti hyväksyä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2018 lukien.

Lautakunta päätti myös mm.

  • Merkitä tiedoksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vuosikatsauksen 2017 (asia 5)
  • Merkitä tiedoksi palvelusetelit sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla (asia 7)

Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Koko asialista liiteaineistoineen löytyy tästä linkistä

Julkaistu: 12.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter