Tekninen lautakunta käsitteli liikennehankkeiden investointitarpeita 10 vuodelle

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.2. hyväksyä liikennehankkeiden investointitarpeet vuosille 2018-2027 kunnallistekniikan investointien talousarvion laatimisen pohjaksi. Lautakunnalle esiteltiin selvitys, jossa kuvattiin investointitarpeet jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi, liikennemelun torjumiseksi ja autoliikenteen sujuvoittamiseksi. Selvityksen mukaan seuraavien kymmenen vuoden aikana on tarkoitus kohdistaa määrärahoja sekä vanhojen alueiden perusparannukseen, että laajemmin liikenneverkon kehittämiseen. Ohjelman toteutus edellyttää investointimäärärahojen selvää tasonnostoa. Tutustu investointitarpeet -esitykseen

Lautakunta merkitsi tiedoksi tilakeskuksen ja kuntatekniikan keskuksen vuonna 2017 valmistuneet merkittävimmät toimitila- ja kunnallistekniikan investointihankkeet (asia 6). Kuntatekniikan keskuksen katuhankkeista valmistuivat Kaskelantie ja Kaskelanrinne, Peltolantie välillä Talvikkitie-Sinirikontie, Primavera-tori Leinelässä, Klökarsintie, Rasinrinteen risteyssilta ja Rautkallionkadun ylikulkusilta, Nuolitie välillä Tuupakantie-Kalliosolantie, Nuolenkärjenkuja sekä Tuupakantien vesihuolto. Liikunta-alueista valmistuivat Hakunilan urheilupuiston skeittipaikka ja raitti, Lipunkantajan kenttä sekä Rajakylän urheilupuiston 1. vaihe. Uutena puistona valmistui Kirjastopuisto Tikkurilaan. Tilakeskuksen uudishankkeista valmistui Vaaralanpuiston päiväkoti sekä Tikkurila-Koivukylän päiväkoti, joka toteutettiin pikaisesta tarpeesta johtuen määräaikaisena vuokrahankkeena.

Lautakunta hyväksyi osaltaan myös Rajatorpan uuden koulun hankesuunnitelman (asia 10). Hanke sisältää uuden koulurakennuksen sekä suojellun entisen Ilpolan koulun tilojen 1-2 kerrosten korjauksen. Rakennukset tulevat toimimaan alakouluna 430 oppilaalle. Lisäksi kouluun tulee tilat 40 esikoululaiselle. Uusi koulu kustantaa noin 13,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi päätettiin mm.:

• Merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuosikatsaus 2017 (asia 5).
• Hyväksyä Tikkurilan vanhustenkeskuksen tarveselvitys (asia 8). Nykyisestä Simonkodista kehitetään Tikkurilan vanhustenkeskus. Ratkaisulla saadaan Tikkurilaan yksi keskitetty ja toiminnallisesti tehokas vanhustenkeskus. Samalla saadaan Simonkodista jälleen toimiva kokonaisuus purkamalla huonokuntoinen Simonkodin vanha osa.
• Tarkistaa Kaivokselan II päiväkodin tavoitehintaa 6 436 000 euroon. Korotusta aiemmin hyväksyttyyn tavoitehintaan tulee 776 000 euroa (asia 9).
• Valita Aurinkokiven laajennuksen rakennusurakoitsijaksi Rakennus- ja Insinööritoimisto Tricon Oy (asia 11).
• Merkitä tiedoksi pysäköinnin mitoitusohjeen kokeilun seuranta ja jatkotoimenpiteet -selvitys (asia 14).
• Hankkia ulkovalaistustyöt vuosina 2018-2019 etusijaisuusjärjestyksessä seuraavilta tarjoajilta 1) Suomen Energia-Urakointi Oy, 2) Eltel Networks Oy (asia 17).

Asia 13 poistettiin esityslistalta esittelijän toimesta.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 13.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter