Ympäristölautakunta hyväksyi valvontasuunnitelman vuodelle 2018

Suunnitelmassa esitetään vuoden 2018 Vantaan ympäristönsuojelun säännöllisesti valvottavat toiminnot. Vantaan kaupungin ympäristökeskus valvoo 43 ympäristölupavelvollisen laitoksen toimintaa. Valvonnan kohteina ovat ympäristösuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvolliset laitokset sekä ympäristönsuojelumääräyksissä mainitut toiminnot. Lisäksi valvotaan jätelain, maa-aineslain, kemikaalilain, vesilain ja vesihuoltolain sekä erikseen määrättyjen muiden ympäristö- ja rakennuslainsäädännön mukaisia kohteita. (asia 7).

Käsittelyssä myös katsaus menneeseen vuoteen

Lautakunta merkitsi tiedoksi maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan vuosiraportin ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osalta (asia 4). Ympäristökeskuksen johdolla toteutettiin lähimetsävuosi, jonka avulla edistettiin lähimetsien tunnettavuutta, järjestettiin talkoita ja retkiä sekä tapahtumia. Teemavuoden metsäoppaat olivat ympäristökeskuksen palveluksessa. Lähimetsävuoden merkeissä Vantaan kaupunki osallistui myös Suomi 100 -juhlavuoden metsähaastekampanjaan. Uusilla päätöksillä rauhoitettiin 124 ha metsää.

Ympäristökeskus on osallistunut maakuntauudistusta valmistelevien työryhmien työhön, ympäristöterveydenhuoltoon liittyen. Ympäristöterveydenhuolto on ollut myös mukana kehittämässä tulevaa valtakunnallista ympäristöterveydenhuollon toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmää, joka tulee korvaamaan nykyisen järjestelmän. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019.

Ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoituskäsittelyssä otettiin käyttöön Lupapiste.fi -palvelu. Uutta pidemmän tähtäimen ympäristöohjelmaa eli resurssiviisauden tiekarttaa valmisteltiin. Resurssiviisauden tiekartta on Vantaan kaupungin strateginen ohjelma, joka sisältää myös kaupungin ilmastotavoitteet sekä kiertotalouden edistämisen Vantaalla.

Lisäksi päätettiin mm. erilaisista määräyksistä yksittäisiä kiinteistöjä koskien (asiat 8 ja 9).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti, paitsi asia 5 Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimialan valmiussuunnitelma, joka jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter