Uuden yleiskaavan tavoitteet kaupunginvaltuustossa

Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee 5. maaliskuuta yleiskaavan 2020 tavoitteita. Katso suora kokouslähetys maanantaina kello 18 alkaen osoitteessa vantaakanava.fi.

Yleiskaava on pitkän tähtäimen suunnitelma, jolla kaupunki ohjaa kehitystä tavoittelemaansa suuntaan. Kaavalla varaudutaan kaupungin kasvuun. Uusi yleiskaava on tarkoitus laatia kuluvan valtuustokauden aikana 2017–2020, ja kaupunginhallitus hyväksyi yleiskaavan tavoitteet tammikuussa.

Tavoitteet on määritelty kolmeen eri kokonaisuuteen: paikallinen elinympäristö ja näkyvä kaupunki, seudullinen joukkoliikennekaupunki sekä kansainvälinen lentokenttäkaupunki. Kaikkien tavoitteiden kehyksenä on kestävä kehitys.

Yleiskaavan tavoitteiksi on mainittu muun muassa aluekeskustojen kehittäminen tasapainoisesti, joukkoliikenneyhteyksien ja pyöräilymahdollisuuksien kehittäminen entisestään, työpaikkarakentamisen turvaaminen sekä kansainvälisen vetovoiman kasvattaminen.

Taustoja Vantaa-kanavalta

Valtuusto käsittelee kokouksessaan myös Vantaan hyvinvointikatsausta 2017, joka kokoaa yhteen keskeisiä väestön hyvinvointia koskevia tietoja. Tätä kokouksen hyvinvointiaihetta taustoitetaan Vantaa-kanavan julkaisemalla puffivideolla.

Kaupunginvaltuuston selostustilaisuus ja kyselytunti pidetään valtuustosalissa torstaina 1. maaliskuuta kello 17. Infossa esitellään tällä kertaa katsaukset hyvinvoinnista sekä asumisesta. Myös infotilaisuutta voi seurata ja kommentoida suorana Vantaa-kanavalla.

Kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 28.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter