Kaupunginhallitus hyväksyi Tikkurilan vanhustenkeskuksen suunnitelman

Tikkurilaan vanhustenkeskus

Tikkurilaan tarvitaan lisää asumispalveluja vanhuksille. Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen, jolla Simonkodista tehdään Tikkurilan vanhustenkeskus purkamalla osa vanhaa rakennusta ja tekemällä tilalle 133 asunnon uudisosa.

Päätöksen vanhustenkeskuksen toteutuksesta ja rahoituksesta tekee sote-uudistuksen mukaisesti maakuntahallinto. Samoin valmistumisajankohta määräytyy maakuntahallinnon hanke- ja investointipäätösten perusteella myöhemmin. Vanhustenkeskuksen kustannusennuste 36 miljoonaa euroa.

Kuusikon koulu remonttiin

Kuusikon koulun laajennusosassa on tehty pintakorjauksia muutama vuosi sitten, ja yleisesti ottaen rakennuksen kunto on välttävä. Tarveselvitys-hankesuunnitelma koskee koulurakennuksen teknistä osakorjausta, mutta samassa yhteydessä on selvitetty uuteen oppimisympäristöön liittyviä tilatiivistyksiä ja -muutoksia. Myös koulupihan turvallisuuden parantamiseksi esitetään ratkaisu. Remontin kustannusennuste on 3,2 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus hyväksyi tarveselvityksen.

Vantaa kehittämään perhekeskuksia

Kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen, jolla kaupunki osallistuu Lapsen paras – yhdessä enemmän -hankkeeseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt pääkaupunkiseudun -hankkeelle valtionavustusta 2,3 miljoonaa euroa ajalle. Vantaan saama valtionavustus on 350 000 euroa ja omavastuuosuus on 87 500 euroa.

Vantaa vastaa perhekeskusten kehittämisestä seudulla. Niissä verkostoidaan lapsille ja perheille tarkoitettuja julkisia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan palveluita, järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten toimijoiden palveluita. Vantaalla Aurinkokivi ja Karsikkokuja toimivat perhekeskusten testialustoina.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat:

Pitkän matkan linja-autopysäkkejä

Kuninkaala, Hakkila, Vaarala, Hakunila, Itä-Hakkila ja Kuninkaanmäki -alueilla kaavoitetaan tilaa pitkän matkan linja-autojen pysäkeille sekä niihin liittyvien kaistojen ja meluseinien rakentamiselle. Alue sijaitsee Valtatie 4:n ja Kyytitien eritasoristeysalueella ja Kehä III:n ja Koivukylänväylän liikenneympyrän välisen maantiealueella Lahdentiellä. Idässä alue rajautuu Pelto-ojan puistoon.

Tehokasta asumista

Hiekkaharjun Kulleropuiston kaavamuutoksella muutetaan eteläisintä alueen osaa tehokkaammaksi. Kaupunkikuvallisesti kaava pyrkii noudattamaan Hiekkaharju 5- kaava-alueen tyyliä. Kaavalla suunnitellaan omakotitaloja, 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja 4-5 kerroksisia kerrostaloja.

Pysäköinti toteutetaan maantasoratkaisuna. Alueen rakennusoikeus kasvaa nykyisestä kaksinkertaiseksi.

Tikkurilan Kukkaketoon päiväkoti

Kaavamuutos mahdollistaa uuden, kolmikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen kahden purettavan rakennuksen paikalle Vehkapolun varteen. Purettavat rakennukset ovat Kukkakedon päiväkoti sekä Neilikkatien pajatalo. Tontille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta.

Pientaloja Ylästön Sutarsiin

Ylästöön kaavoitetaan kahdeksan pientalotonttia. Asuinrakentamisen määrä on yhteensä 1 830 k-m2.

Nähtäville päätettiin asettaa seuraava asemakaava:

Autopaikat asunnoiksi Myyrmäessä

Myyrmäen Virtakujalla autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle rakennetaan kahdeksankerroksinen ja 5 660 k-m2 suuruinen kerrostalo. Samalla kaavoitetaan Uomapolku Virtakujalta Uomarinteelle.

Kaavoitus tukee keskustojen kehittämistä

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkisuunnittelun työohjelman vuodelle 2018. Ohjelma sisältää keskeiset maankäytön suunnitelmat sekä ennusteen 5 – 10 vuoden asemakaavoituksesta. Kaupunkisuunnittelussa keskitytään eri keskustojen vahvistamiseen tukemalla joukkoliikennevyöhykkeitä. Asemakaavoituksen painopiste on keskustojen kehittämisessä, ja asemakaavoituksesta noin 30 prosenttia sijoittuu mahdollisuuksien mukaan kaupungin omistamille maille.

Työohjelman tavoitteena on, että yleiskaavan luonnos saadaan valmisteluvaiheeseen, asemakaavavaranto vastaa 5 vuoden asuntotuotantoa, vuosittainen asumisen tulostavoite on 320 000 ka-m2, Aviapoliksen alueella kaavoitetaan valtuustokaudella 500 000 ka-m2, keskitytään suunnittelun ja toteutuksen laadun varmistamiseen ja panostetaan MATTI -järjestelmän käyttöönottoon.

Julkaistu: 5.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter