Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä kuljetuspalvelujen toteutusvaihtoehtojen selvitys

Lautakunta käsittelee kokouksessaan 12.3.2018 selvitystä, jossa vertaillaan kahden eri mallin - Vantaan kaupungin oma malli sekä Helsingin ja muiden kuntien kanssa toteutettava yhteistoimintamalli - vaikutuksia vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestämiseksi. Toteutumisvaihtoehtojen vertailu sisältää kustannusarviot, kustannustehokkuuden arvioinnin, asiakasvaikutukset ja asiakaslaadun.

Kuljetuspalvelut ovat osa sosiaalihuoltoa ja niitä säädellään vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella. Tarkoituksena on toteuttaa kuljetuspalvelut henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia joko pitkäkestoisen sairauden tai vamman takia ja vähävaraisille iäkkäille henkilöille, joilla on vaikeuksia julkisen joukkoliikenteen käytössä.

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat antaneet toimeksiannon sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle kuljetuspalvelujen järjestämismallien selvittämisestä. Selvittämistarpeen taustalla on 1.7.2018 voimaan tuleva liikennepalvelulaki, joka tuo merkittäviä muutoksia henkilöliikenteeseen. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto.

Vanhus- ja vammaisneuvostoilta pyydetään selvityksestä lausunnot ennen päätöksentekoa kuljetuspalvelujen järjestämistavasta. Kuljetusten järjestämistapa tullaan esittämään päätettäväksi sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 16.4.2018.

Lautakunnalle esitetään, että se merkitsee tiedoksi hankinnan toteuttamisvaihtoehtojen tulokset ja lähettää toteuttamisvaihtoehtojen tulokset kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Lisäksi esityslistalla mm. raportit

  • Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyys ja laatu 2017
  • Vanhusten tehostetun palveluasumisen valvontaraportti 2017

Linkki koko esityslistaan liiteaineistoineen

Julkaistu: 8.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter