Opetuslautakunnassa käsitellään varhaiskasvatuspalvelun muutoksia

Opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan 12.3. varhaiskasvatuspalvelun maksuja.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa indeksitarkistus 1.8.2018 lukien. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut 23.11.2017 ilmoituksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistetuista tulorajoista ja maksuista. Ilmoituksessa maksujen perusteena olevia tulorajoja korotetaan ja kokoaikaisen varhaiskasvatuksen enimmäismaksu laskee 290 eurosta 289 euroon. Opetuslautakunta päättää kokouksessaan indeksitarkistuksesta Vantaan varhaiskasvatuspalveluissa.

Lisäksi opetuslautakunnalle esitetään, että nykyistä enintään 20 tuntia viikossa käytettävän varhaiskasvatuksen maksua alennettaisiin niin, että maksu olisi 50 % perheen nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Lisäksi käyttöön otettaisiin uusi maksu, joka koskisi varhaiskasvatusta yli 20 tuntia, mutta enintään 25 tuntia viikossa. Tämän vaihtoehdon maksusi esitetään 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Uuden maksuportaan valmistelu liittyy kokoaikaisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseen 1.8.2018 alkaen. Elokuun alusta alkaen Vantaa ei rajaa varhaiskasvatuspalvelua, vaan kaikilla vantaalaislapsilla on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Uusi maksuporras lisää asiakasperheille vaihtoehtoja lapsen varhaiskasvatuksen käyttöön. Lautakunta päätti tammikuun kokouksessa uuden maksuportaan valmistelusta.

Varhaiskasvatuspalvelun muutoksesta johtuen opetuslautakunnan päätettäväksi esitetään uudet osa-aikaisen varhaiskasvatuksen järjestämisen periaatteet. Esityksenä on, että osapäiväistä ryhmämuotoista varhaiskasvatusta (20 tuntia viikossa) järjestetään jokaisella alueella tarpeen mukaan neljä tuntia päivässä.

Osaviikkoisena, enintään 20 tuntia viikossa, varhaiskasvatusta tarjotaan jokaisella alueella kunkin toimintayksikön käytettävissä olevan henkilöstö- ja tilakapasiteetin mukaan. Osa-aikaista varhaiskasvatusta voidaan järjestää myös kokopäiväryhmien yhteydessä.

Tämän lisäksi lautakunta saa hyväksyttäväksi Vantaan kaupungin lausunnot lukiolain, ylioppilastutkinnon järjestämislain ja varhaiskasvatuslain esityksiin.

Lautakunnalle annetaan lisäksi selvitys perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä Vantaalla.

Opetuslautakunta päättää suomenkielisen perusopetuksen ensimmäisten luokkien enimmäisoppilasmäärät lukuvuodelle 2018 – 2019. Lautakunta saa vahvistettavaksi suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodelle 2018-2019. Lisäksi lautakunta saa hyväksyttäväksi Rajatorpan koulun hankesuunnitelman ja Kaivokselan II päiväkodin tavoitehinnan korotuksen. Korotuksen on jo hyväksynyt tekninen lautakunta 13.2.2018.

Opetuslautakunnan esityslista kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 8.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter