Yleisjaosto kokoustaa

Yleisjaosto tutustui suunnitelmiin tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Vantaan kaupunginhallituksen yleisjaosto merkitsi kokouksessaan tiedoksi toimialojen laatimat toiminnalliset jalkautussuunnitelmat marraskuussa 2016 hyväksytylle kaupunkitasoiselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalle.

Jalkautussuunnitelmissa kaupungin toimialat selvittävät, miten ne arvoivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista palveluissaan ja minkälaisia tavoitteita tähän liittyen on asetettu. Kaupungin palvelut ovat erilaisia ja tästä syystä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön on monia lähestymistapoja. Sivistystoimen kehittämiskohteina ovat esimerkiksi sukupuolittuneiden opinto- ja kurssivalintojen vähentäminen. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla arvioinnin erityiskohteena ovat mm. tilat ja asiakaspalvelu. Kaupungilla panostetaan myös mm. verkkopalvelujen ja asioinnin esteettömyyteen, palvelujen saavutettavuuteen, henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusosaamisen kehittämiseen sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien vahvistamiseen mm. hankinnoissa, tietotuotannossa sekä kuntalaisten osallistamisessa.

Suomalaisella kunnalla on vahvat lakisääteiset velvoitteet paitsi toimia syrjimättömästi myös edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa toiminnassaan. Vantaan kaupungin sitoutuminen tähän on ilmaistu Vantaan arvojen yhteydessä strategiassa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus mielletään yhä vahvemmin asiaksi, jonka toteutumiseen voidaan vaikuttaa omalla toiminnalla.

Yleisjaoston muita päätöksiä

Kokouksessa hyväksyttiin kymmenen kohdeavustustilitystä ja päätettiin periä osittain takaisin kolme kohdeavustustilitystä.

Asiakohdassa 5 myönnettiin seuraavat kohdeavustukset:

 • African Care ry:lle 1 300 euroa kansainvälisen naistenpäivän järjestämiseen
 • Hakunilan seudun eläkkeensaajat ry:lle 700 euroa äitienpäiväjuhlan järjestämiseen
 • Vantaan Simonkylän sos.dem. Kilta ry:lle 400 euroa naistenpäivän juhlan järjestämiseen
 • Länsimäen ja Rajakylän eläkkeensaajat ry:lle 2 748 euroa Länsimäen kyläpäivien järjestämiseen
 • Lions Club Vantaa/Helsingelle 1 000 euroa kansainvälisen naisten juhlan järjestämiseen
 • MLL Hakunilan yhdistys ry:lle 1 000 euroa Nissaksen kyläpäivän järjestämiseen
 • Toimiva Koivukylä Toimari ry:lle 699 euroa kaikille avoimien kesätorien järjestämiseen
 • Päiväkummun koulun vanhempainyhdistys ry:lle 2 000 euroa Päivispäivän järjestämiseen
 • Kohdeavustushakemus MLL Aviapolis ry:n kynsilakkatyöpajalle päätettiin hylätä.

Yleisjaosto antoi asialistan mukaiset menettelyohjeet seuraaviin kaupungin tytäryhtiöiden yhtiökokouksiin:

 • Asunto Oy Vantaan Elviiran varsinainen yhtiökokous 26.3.2018
 • Asunto Oy Vantaan Keltasafiirin varsinainen yhtiökokous 26.3.2018
 • Asunto Oy Vantaan Sinisafiirin varsinainen yhtiökokous 26.3.2018
 • Oy Apotti Ab:n 22.3.2018 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous
 • Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous 21.3.2018
 • Kiinteistö Oy Korsontie 2:n varsinainen yhtiökokous 15.3.2018.

Lisäksi Kiinteistö Oy Vantaan kauppalantalon ja VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksille annettiin toimintaohjeeksi valmistella tarvittavat päätökset esitystekstissä kuvattujen toimenpiteiden toteuttamiseksi Tikkurilan keskustan toimitilahanketta koskevan kokonaisuuden toteutuksen edistämiseksi.

Tiedoksi merkittiin myös tytäryhtiöiden vuosikooste 2017 sekä tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumistilanneraportti 201.

Julkaistu: 12.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter