Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kuljetuspalvelujen toteutusvaihtoehtojen selvitystä

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsitteli kokouksessaan 12.3.2018 selvitystä vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen järjestämiseksi. Selvityksessä verrataan Vantaan kaupungin oman mallin sekä Helsingin ja muiden Uudenmaan kuntien kanssa toteutettavan yhteistoimintamallin vaikutuksia. Toteutumisvaihtoehtojen vertailu sisältää kustannusarviot, kustannustehokkuuden arvioinnin, asiakasvaikutukset ja asiakaslaadun.

Lautakunta edellytti, että selvitystyötä jatketaan erilaisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Lautakunta ohjeisti ottamaan huomioon myös tilanteen, jossa sote- ja maakuntauudistus ei toteudu. Lisäksi lautakunta ohjeisti valmistelemaan toteutusvaihtoehdot, jossa huomioidaan erilaiset modernit toimintamallit ja tekniset ratkaisut.

Kuljetuspalvelut ovat osa sosiaalihuoltoa ja niitä säädellään vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain perusteella. Tarkoituksena on toteuttaa kuljetuspalvelut henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia joko pitkäkestoisen sairauden tai vamman takia ja vähävaraisille iäkkäille henkilöille, joilla on vaikeuksia julkisen joukkoliikenteen käytössä.

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus ovat antaneet toimeksiannon sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle kuljetuspalvelujen järjestämismallien selvittämisestä. Selvittämistarpeen taustalla on 1.7.2018 voimaan tuleva liikennepalvelulaki, joka tuo merkittäviä muutoksia henkilöliikenteeseen. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto.

Ennen lopullista päätöksentekoa vanhus- ja vammaisneuvostoilta pyydetään lausunnot kuljetuspalvelujen järjestämistavasta.

Lautakunta päätti myös mm. merkitä tiedoksi raportit:

  • Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palveluiden riittävyys ja laatu 2017
  • Vanhusten tehostetun palveluasumisen valvontaraportti 2017

Linkki esityslistaan liiteaineistoineen

Julkaistu: 12.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter