Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää nähtäville Vantaanlaakson Lidlin kaavamuutosta

Lautakunta käsitteli kaavamuutosta kokouksessaan 19.3. Kaupunki haki viime keväänä päivittäistavarakaupan toimijoita Länsi-Vantaan Vantaanlaaksoon ja Vapaalaan. Kilpailussa parhaaksi vaihtoehdoksi Vantaanlaaksoon osoittautui Lidl. Kauppa on suunnitteilla Vantaanlaaksontie 34:ään, Hämeenlinnanväylän ja Martinlaaksontien liittymän itäreunaan, Koukkuniitty -nimiseen puistoon. Suunnittelualue on Vantaan kaupungin omistuksessa.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaavamuutos asetettaisiin nähtäville (asia 10).

Nähtäville esitetään myös asemakaavanmuutosta Hämevaaran Vipupuistossa, jossa Viputien varrelle kaavoitetaan viisi omakotitonttitonttia puretun seurakuntatalon tontille ja sen pohjoispuolelle. Suurin osa Vipupuistosta säilyy yhä puistona (asia 14).

Hyväksyttäväksi esitetään seuraavia kaavamuutoksia:

• Koivukylä / Asolanväylä 48-50: Asemakaavamuutos mahdollistaa kerrostalojen rakentamisen. Aiemmin alue on ollut liikerakennus- ja pysäköintialuetta. (asia 8)
• Vantaanlaakso / Vaisala: Vaisala Oyj:n kiinteistö laajenee. Ulkoilureitti siirtyy etelämmäksi. Kiinteistön rakennusoikeuden määrää lisätään 15 000 km2. (asia 9)
• Kivistö / Paasitie 7b: Asemakaavamuutoksella nostetaan pientalotontin tehokkuutta. Purettavan talon tilalle sopii esimerkiksi kaksi kaksikerroksista erillistaloa. (asia 11).

Vantaan lausunto Uusimaa 2050 -maakuntakaavasta etenee kaupunginhallitukseen

Uudenmaanliitto pyytää Vantaalta lausuntoa maakuntakaavan valmisteluaineistosta (asia 15). Vantaan kaupungin näkökulmasta maakuntakaavan uudistamisen keskeisin kysymys on lentomelualueisiin liittyvät ratkaisut. Käynnissä olevassa Vantaan yleiskaavatyössä tavoitteena on lentokentän kasvun edellytysten varmistaminen ja lentämisen ympäristöhäiriöiden hallinta. Samat tavoitteet tulee olla myös maakuntakaavatyössä. Lentoaseman saavutettavuuden parantaminen valtakunnallisesti uudella lentoradalla on Vantaan kaupungille tärkeä hanke, johon varaudutaan myös valmisteilla olevassa yleiskaavassa.

Lentomelualueiden laajennuksista aiheutuvilla rakentamisrajoituksilla tulisi olemaan merkittäviä vaikutuksia kuntataloudelle. Kaupunki vastustaa Finavian esittämän ns. uuden verhokäyrän sisällyttämistä rakennekaavaan ja vaihemaakuntakaavaan. Esimerkiksi Kivistössä ns. uuden verhokäyrän vaikutukset estäisivät merkittävässä määrin uutta asuntotuotantoa. Tämä vaarantaisi myös yksityisen ja julkisen palvelurakentamisen, joka perustuu Marja-Vantaan osayleiskaavassa esitettyihin tehokkaan asumisen alueisiin.

Lisäksi päätettiin muun muassa:

• Merkitä tiedoksi selvitys Veromiehen Aviapolis Urban Blocks (AUB) -kilpailualueen suunnittelutilanteesta (asia 17) Kilpailun järjestäjien ja alueen maanomistajien esityksestä alueen suunnittelua on jatkettu yhden voittajaehdotuksenv, WTWMF, pohjalta. Työn laatineet arkkitehtitoimistot Mandaworks ja MASSlab on palkattu jatkamaan alueen suunnittelua.
• Myydä toimitilatontti Veromiehessä. Uuteen toimitilaan on tulossa mm. Robert Bosch Oy:n uusi pääkonttori (asia 20).
• Valita turvakodin tontinluovutuskilpailun voittajaksi Suomen Hoivatilat Oyj ja varata yritykselle tontti Asolasta. Tonttivaraus on voimassa 31.12.2018 saakka. (asia 22)
• Vuokrata maa-alueet matkaviestintukiasemille Asolassa, Matarissa ja Korsossa (asiat 23-25).

Listalta poistettiin esittelijän toimesta seuraavat asiat:
Asia 12: Asemakaavamuutos Vapaala/ Vapaalantie 10
Asia 13: Asemakaavamuutos Vapaala/ Raspitie ja Vuolutie
Asia 21: Kaivokselan tontteja 16206/6 ja 8 koskevan rakentamisvelvoitteen jatkaminen ja toteuttamissopimuksen muuttaminen / Bonava Suomi Oy.

Pöydälle jätettiin asia 16: Veromiehen verkot.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 19.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter