Vantaa mukaan hiilineutraalia rakentamista edistämään

Vantaa jäseneksi Green Building Council Finland -yhdistykseen

Vantaan strategiassa on linjattu, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030. Tavoitteiden toteuttaminen vaatii panostusta kehittämiseen, suunnitteluun sekä koordinointiin. Green Building Council Finland -yhdistyksen (GBC Finland) tarkoituksena on edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa.

GBC Finlandin jäsenenä on tällä hetkellä yli 100 organisaatiota. Yhdistyksen strategian lähtökohtana on voimakkaasti uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa kestävämmäksi edistämällä hiilineutraalisuutta, kiertotaloutta sekä ”uutta vihreää””. Useat kaupungit ja yritykset ovat jo asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalisuustavoitteita ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamiseksi. Rakennetun ympäristön merkitys näiden tavoitteiden saavuttamisessa on keskeinen. Rakennusala käyttää maailmanlaajuisesti 40 prosenttia maailman raaka-aineista ja aiheuttaa 40 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä.

Kaupunginhallitus päätti Vantaan liittymisestä yhdistyksen jäseneksi. Vuoden 2018 jäsenmaksu on Vantaan kaupungin kokoisen kunnan osalta 3300 euroa.

Kuusi päiväkotia pikaisesti

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti talousarvion yhteydessä, että jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun 1.8.2018 alkaen. Päätös edellyttää kuuden uuden päiväkodin rakentamista. Tekninen lautakunta on päättänyt päiväkotien toteuttamisesta vuokraamalla.

Kaupunginhallitus merkitsi toimenpiteet tiedoksi ja totesi, että kaikkia kohteita ei saada valmiiksi esitettyyn määräaikaan mennessä. Päiväkotihankkeet eivät sisälly vuoden 2018 investointiohjelmiin, joten kaupunginhallitukselle informoidaan lisämäärärahan tarpeesta vuosille 2018–2028 kesän 2018 aikana, kun kaikkien hankkeiden lopulliset vuokrakustannukset ovat selvinneet.

Julkaistu: 9.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter