Opetuslautakunta päätti perustaa Kartanonkosken päiväkotiin kielikylpyryhmän

Opetuslautakunta käsitteli kokouksessaan 16.4. ruotsinkielisen kielikylpyryhmän perustamista Kartanonkosken päiväkotiin.

Lautakunta päätti esityksen mukaisesti, että Kartanonkosken päiväkodin ruotsinkielisen ryhmän toiminta muutetaan kielikylpyryhmäksi 1.8.2018 alkaen. Ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu lakkaa Kartanonkosken päiväkodissa 31.7.2018, ja ruotsinkielisille lapsille järjestetään varhaiskasvatuspaikka 1.8.2018 alkaen ruotsinkielisissä päiväkodeissa huoltajien esittämien toiveiden mukaisesti.

Opetuslautakunta sai tiedoksi varhaiskasvatuksen kiireellisten paviljonkien käyttöönoton ja selvityksen varhaiskasvatusoikeuden toteuttamiseksi 1.8.2018. Paviljonkeihin tulee tilat yhteensä noin 430 lapselle ja ne valmistuvat käyttöön ajalla 1.8.-30.10.2018. Esityksen liitteenä oli selvitys, miten varhaiskasvatusoikeus toteutetaan osan hankkeista myöhästyessä. Uudet tilat otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa, ja joustotilaa on luvassa lähipäiväkodeista sekä kouluista.

Paviljonkeina toteutetaan Latukujan päiväkodin (Rajakylä), Backaksen päiväkoti-koulun (Aviapolis), Keidaskujan päiväkodin (Tikkurila/Kuusikko), Krassitien päiväkodin (Tikkurila), Ravuripuiston päiväkodin (Hakunila) ja Vaskivuoren päiväkodin (Myyrmäki) tilat. Paviljonkien toimittaja valittiin teknisen lautakunnan kokouksessa 20.3.2018 ja päiväkotihankkeet annettiin tiedoksi jo kaupunginhallituksen kokouksessa 9.4.2018.

Lautakunta päätti antaa esityksen mukaisen lausunnon selvitykseen suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja lukiokoulutuksen järjestäjiltä. Lausunnossa kaupunki kannattaa suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämistä englannin kielellä.

Lautakunta päätti ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista 1.8.2018 alkaen. Ammattiopisto Varian opiskelijoiden korttimaksuista luovutaan 1.8.2018 alkaen ja opiskelijoille hankitaan Varian toimesta ne kortit, joita opetussuunnitelman perusteet tai työpaikalla tapahtuva oppiminen edellyttävät.

Lisäksi lautakunta antoi ympäristölautakunnalle lausunnon resurssiviisauden tiekartan luonnoksesta. Resurssiviisauden tiekartta on kaupungin strategiaa toimeenpaneva ohjelma. Yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi asetettiin kaupungin tiivistäminen lähiluontoa vaalien ja tavoitteeksi nykyisen kaupunkirakenteen vahvistaminen resurssiviisaasti. Vantaan kaupunginvaltuusto on linjannut kaupunkistrategiassaan, että Vantaan kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030.

Lautakunta päätti lisätä resurssiviisauden tiekartan luonnokseen lausunnon: ”Opetuslautakunta esittää, että tiekartassa huomioidaan terveellisen sisäympäristön merkitys kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettaessa. Yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen osalta on huomioitava palveluverkon merkitys. Päivittäin käytettävien palvelujen, kuten päiväkotien ja koulujen, tulisi sijaita mahdollisimman lähellä tai sujuvien joukkoliikenneyhteyksien päässä.”

Lautakunta päätti otto-oikeuden perusteella ottaa käsiteltäväkseen kirjastopalvelujen johtajan päätöksen (§7/2018), joka koskee kirjaston tulostus- ja kopiointipalveluita. Asia käsitellään seuraavassa opetuslautakunnan kokouksessa.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista/pöytäkirja löytyy kokonaisuudessaan täältä

Julkaistu: 16.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter