Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimintaohjelman

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 16.4.2018 hyväksyä ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelman vuosille 2018-2021.

Toimintaohjelman tarkoituksena on tukea eri hallinnonalojen yhteistyötä raskaana olevien naisten ja lasta odottavien perheiden, lasten, nuorten ja opiskelijoiden sekä heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut yhteisen toimintaohjelman neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Ohjelma päivitetään Vantaalla valtuustokausittain lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhteydessä.

Lautakunta hyväksyi toimintaohjelman yhteydessä uudet päivitetyt ohjelmat:

  • äitiysneuvolan terveystarkastusohjelma
  • lastenneuvolan terveystarkastusohjelma
  • kouluterveydenhuollon terveystarkastusohjelma
  • opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusohjelma
  • ehkäisevän suun terveydenhuollon tarkastusohjelma

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti laajentaa veteraanien maksuttomia palveluja

Sotaveteraanien suun terveydenhuolto on ollut maksutonta tarkastusten, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän kliinisen työn osalta. Jatkossa Vantaan suun terveydenhuollon liikelaitos tarjoaa kohderyhmälle maksuttomasti kaikki perusterveydenhuollon piiriin kuuluvat suun terveydenhuollon palvelut sisältäen myös hammastekniset työt ja käyntimaksut. Vantaan kaupunki haluaa näin helpottaa osaltaan sotiemme veteraanien arkea ja osoittaa kunnioitustaan veteraaniasiakkaitaan kohtaan.

Vantaan suun terveydenhuollon veteraanipalvelujen piiriin kuuluvat vantaalaiset, Suomessa asuvat, vuosien 1939-1945 sotiin osallistuneet rintamaveteraanit, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus tai rintamatunnus. Asiakasryhmään kuuluvat myös sotainvalidit sekä eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleet henkilöt, kuten lotat.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 16.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter