Ympäristölautakunta käsitteli hallintopakkoasioita

Ympäristölautakunta käsitteli 18.4. kokouksessaan hallintopakkoasioita.

Jätelain mukainen hallintopakkoasia koskee Satusepeli Oy:tä (asia 5). Vantaan ympäristölautakunta jätelain valvontaviranomaisena kieltää yritystä viemästä jätettä kyseessä olevalle asuinkiinteistölle ja määrää yrityksen poistamaan kiinteistölle tuomansa seka-, rakennus-, asfaltti- ja puutarhajätteet sekä sähkö- ja elektroniikkaromun ja muut jätteet yhdessä kiinteistön omistajan kanssa ja toimittamaan ne asianmukaisiin vastaanotto- ja käsittelypaikkoihin 14.6.2018 mennessä. Velvoitteiden tehosteeksi asetetaan 5 000 ja 10 000 euron suuruiset uhkasakot. Alueelle suoritetaan tarkastus määräajan 14.6. umpeuduttua, minkä jälkeen ympäristölautakunta voi tuomita uhkasakkoon eri päätöksellä. Kiinteistön omistajalle kohdennetaan erillisellä päätöksellä (asia 4) hallintopakko ympäristönsuojelulain perusteella.

Ympäristönsuojelulain mukainen hallintopakkoasia koskee Kiilassa toimivaa Purkupiha Oy:tä (asia 6). Vantaan ympäristölautakunta on myöntänyt Purkupiha Oy:lle ympäristöluvan, joka koskee betoni- ja tiilijätteen vastaanottamista, käsittelyä ja hyödyntämistä maanrakentamisessa vuokraamallaan kiinteistöllä. Toimintaa valvottaessa on tullut ilmi, että Purkupiha Oy on osin rikkonut myönnetyn ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä luovuttamalla betonimursketta lähikiinteistöille ja toimimalla ympäristöluvassa määrätyn toiminta-ajan ulkopuolella. Yrityksen on noudatettava ympäristöluvan määräyksiä. Tätä määräystä tehostamaan asetetaan juokseva uhkasakko, joka koostuu kiinteästä 40 000 euron summasta sekä lisäeristä 20 000 euroa jokaista kuukautta kohden, jona annettua määräystä ei noudateta. Jos annettua määräystä ei noudateta, ympäristölautakunta voi tuomita juoksevan sakon uhan maksettavaksi eri päätöksellä.

Ympäristölautakunta merkitsi myös tiedoksi ympäristöterveydenhuollon viime vuoden valvontaprojektien tuloksia. Vuosittain toteutetaan useita projekteja, joiden tarkoituksena on kartoittaa esimerkiksi elintarvikkeiden tai vesien turvallisuutta ja kuluttajille annettavien tietojen oikeellisuutta. Viime vuonna valvottiin hygieniaa ja laatutekijöitä mm. kauneushoitoloissa ja ruuan ulkomyyntipaikoilla. Lisää aiheesta ennakkotiedotteessa.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 18.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter