Myyrmäen kaavarunko kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 23.4. useita kaavamuutoksia. Listalla on muun muassa Myyrmäen kaupunginosan mittava uudistus.

Myyrmäki kasvaa ja tiivistyy voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Tavoitteena on luoda viihtyisä ja vehreä asuinympäristö ja elinvoimainen keskusta, jossa kohtaavat ihmiset, palvelut, työ ja sujuva liikkuminen. Kaiken tämän sitoo yhteen paikallinen elävä kaupunkikulttuuri sekä selkeä kaupunkikuva ja korkeatasoinen arkkitehtuuri. Suunnittelussa tuodaan esiin Myyrmäelle tyypilliset erityispiirteet, kuten kaupunkimaisuus ja yhteisöllisyys.

Myyrmäkeen kaavaillaan entistä korkeampaa ja tehokkaampaa rakentamista etenkin Myyrmäen ja Louhelan asemien läheisyydessä. Kivijalkaan on tulossa liike- ja toimistotiloja. Vastapainona tiiviille rakentamiselle ja kaupunkimaisuudelle säilytetään vehreyttä, puistoja ja suuria ympäröiviä viheralueita. Tavoitteena on kaupunkirakenne, jossa turvalliset, viihtyisät ja sujuvat kevyen liikenteen reitit johtavat kaupunginosaa ympäröiville laajoille viheralueille.

Alueelle suunnitellaan runsaasti uusia asuntoja. Myyrmäessä voisi kaavarungossa esitettyjen laskelmien pohjalta olla vuonna 2040 yhteensä noin 24 000 – 27 000 asukasta. Tämä tarkoittaa noin 8 000 – 11 000 uutta asukasta. Asuntorakentamisessa pyritään monipuoliseen asuntotyyppien ja hallintamuotojen tarjontaan.

Muita listalla olevia asioita

  • Lausunto ELY-keskukselle Valtatie 4:n parantamisesta: Hakunilaan uudet linja-autopysäkit
  • Puu-Kivistön asemakaava: asumista, palveluita ja virkistysalueita puurakentamisen erityiskohteeseen
  • Hämevaaran kaavamuutos: päiväkoti ja omakotitontteja Koivuvaaranpuistoon

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 20.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter