Tekninen lautakunta päätti Tikkurilan uimahallin remontin pääurakoitsijasta

Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 8.5. valita uimahallin remontin pääurakoitsijaksi Rakennus Oy Antti J. Aholan. Uimahallissa nyt tehtävät korjaustyöt kohdistuvat vuonna 1968 valmistuneen hallin puku- ja pesutiloihin ja LVIS-tekniikkaan, sillä nämä eivät kuuluneet vuonna 2008 tehtyyn peruskorjaukseen. Suunnitelmat sisältävät myös muun muassa salaojien toimivuuden varmistamista sekä joitain korjaustoimia itse allastilassa, kuten altaan saumojen korjauksen. Myös allasalueen laatoitusten kunto tutkitaan remontin yhteydessä, millä voi olla vaikutusta korjaustöiden laajuuteen.

Uimahallin korjaushankkeen tavoitehinta on noin 3,6 miljoonaa euroa, josta pääurakoitsijan töiden osuus on noin 2,7 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijan lisäksi hankkeeseen valitaan sähkö- ja LVI-urakoitsijat.

Tikkurilan uimahalli ja kuntosali on suljettu remontin vuoksi ma 28.5.–31.12.2018. Remontin aloituksen ja valmistumisen ajankohta voi vielä tarkentua urakkasopimusten myötä. Vantaan liikuntapalvelut tiedottavat hallin aukioloista Tikkurilan uimahallin verkkosivuilla.

Rekolan liikuntapuiston suunnitelma hyväksyttiin

Rekolan liikuntapuiston hiekkatekonurmipintainen pesäpallokenttä, joka talvisin jäädytetään luistelua varten, peruskorjataan. Alueen pohjoisosassa oleva pienpelikenttäalue peruskorjataan ja laajennetaan itään. Nykyinen leikkipaikka puretaan ja uusi rakennetaan liikuntapuiston lounaisnurkkaan. Uusi ulkokuntoilupaikka rakennetaan ja paikoitusalue sekä huoltopiha-alue peruskorjataan. Lisäksi rakennetaan uusia aitoja portteineen ja kulkuaukkoineen sekä uusitaan valaistus. Remontin kokonaiskustannukset ovat n. 1,7 milj. euroa. Kunnostus tullaan toteuttamaan vaiheittain.

Kivistön kaupunkikeskuksen katujen rakennusurakoitsijaksi Kreate Oy

Kivistön kaupunkikeskusta ympäröivien katujen rakennusurakka sisältää Tikkurilantien rakentamisen kehäradan, Keimolantien ja Tikkurilantien kiertoliittymän välillä, Kivistön eteläisen eritasoliittymän E1 ramppien rakentamisen, Vantaankoskentien ja Tikkurilantien alikulkukäytävien rakentamisen sekä Vantaankoskentien rakentamisen välillä Tikkurilantie - Syväkivenpolku. Urakka sisältää myös rakennettujen tai rakenteilla olevien Mestarintien ja Korundinportin liittämisen Tikkurilantiehen. Urakkaan sisältyy optiona Vantaankoskentien Kehäradan ylittävän sillan rakentaminen Kivistön aseman läntisen lippuhallin länsipuolelle. Mittavan kokonaisuuden urakoitsijaksi valittiin edullisimman tarjouksen jättänyt Kreate Oy:tä 8,8 miljoonan euron urakkahinnalla.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan http://paatokset.vantaa.fi


Julkaistu: 8.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter