Uusi Vantaa valmistautuu tulevaisuuden haasteisiin

Vantaa on käynnistänyt laajan uudistuksen kohti tulevaisuuden kaupunkia. Kunnat ovat historiansa suurimassa myllerryksessä ja samaan aikaan Vantaa kasvaa ennätyksellistä vauhtia.

- Maakunta- ja sote-uudistus pakottaa osaltaan miettimään kunnan tehtäviä ja rakenteita, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen käynnistämästään uudistuksesta. Vantaalla uudistukseen kannustaa voimakas kasvu ja sen hallinta. Lisäksi valtuusto on asettanut strategiset tavoitteet ja talouslinjaukset. Itse haluan nostaa tämän kaupungin helmet esiin.

Vantaan vahvuuksia ovat sen ylivertainen sijainti, muutoskyky ja matala organisaatiorakenne.

Vantaalle suunnitellaan uutta toimitilaratkaisua, jossa toimintoja kootaan useista toimipisteistä yhteen tilaan. Nyt pohditaan, miten toimintojen sijoittuminen tukisi parhaiten tulevaa organisaatiota.

Kaupunki kasvaa nopeasti ja kohtaa samalla väestönkehitykseen ja sen ennakoimattomuuteen liittyviä haasteita. Kaupungin taloudellisen tilanteen muuttuminen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen vaikuttaa merkittävästi toimintaan.

Toimintaympäristön muuttuessa nopeasti myös kaupungilta ja koko konsernilta vaaditaan nopeaa reagointi- ja uudistumiskykyä ja onnistunutta johtamista. Valtuustokauden strategiassa yhtenä painopistealueena onkin ”johdamme uudistuen ja osallistuen”.

Ketterä ja kokonaisuutena johdettu kaupunki

Uudistuksella tavoitellaan kaupunkia, joka on löytänyt omat tehtävänsä, toimintatapansa, roolinsa ja suuntansa maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutusten jälkeen. Kaupunkikonsernia johdetaan yhtenä kokonaisuutena, strategiaan pohjautuen ja ketterästi muutoksiin vastaten.

- Teemme uutta Vantaata yhdessä, jatkaa Ritva Viljanen. Otamme aktiivisesti asukkaat, työntekijät ja sidosryhmiään mukaan suunnittelemaan, tekemään ja arvioimaan yhteisiä asioita. Kumppanuudet ovat meille entistä tärkeämpiä.

Kaupunginjohtaja on perustanut projektin, jossa yhdistyvät maakunta- ja sote-uudistuksen ja Uusi Vantaa -projektin valmistelu. Kaupunginhallitus on perustanut toimikunnan ohjaamaan työtä.

Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä on ratkaistu toimiala- ja tulosaluerakenne, eli organisaation muoto, joka tulee voimaan 1.1.2020. Alkuvuodesta 2019 pohditaan luottamuselinten rakennetta, joka kuitenkin tulee voimaan vasta uudella valtuustokaudella vuoden 2021 kesällä. Vuosi 2019 on uuden organisaation toiminnan hiomisen aikaa.

Rakenteiden lisäksi tarkastellaan prosesseja ja toimintatapoja, tehostetaan strategista johtamista ja kehitetään konsernijohtamista. Vantaasta tehdään osallistava, kumppanuuksien kaupunki. Uudistuksella vahvistetaan Vantaata kansainvälisesti kilpailukykyisenä, kiinnostavana kaupunkina.

Julkaistu: 9.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter