Vapaa-ajan lautakunnassa taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmat

Vapaa-ajan lautakunta saa hyväksyttäväksi kokouksessaan 16.5. taiteen perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat oppilaitoksilta. Neljä taiteen peruspetusta antavaa oppilaitosta on toimittanut kulttuuripalveluihin uudet opetussuunnitelmansa. Oppilaitosten opetussuunnitelmia tulee käsiteltäväksi vielä kesäkuun lautakunnan kokoukseen. Vantaalla taiteen perusopetusta antaa yhteensä kaksi kunnallista ja 16 yksityistä oppilaitosta.

Vapaa-ajan lautakunta saa hyväksyttäväksi vuodelle 2017 myönnettyjen taiteen perusopetukseen ja muuhun taidekasvatukseen toiminta-avustusten tilityksiä, kulttuuritoiminnan kohdeavustusten tilityksiä, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen toiminta-avustusten tilityksiä, liikunnan kohdeavustusten ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä sekä liikunta- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustusten tilityksiä.

Lisäksi lautakunta päättää seuraavien avustusten myöntämisestä vuodelle 2018:

  • seniori-ikäisten kulttuuritoiminnan toiminta-avustuksia
  • taiteen perusopetusta antavien laitosten ja yhteisöjen toiminta-avustuksia
  • taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksia
  • liikunnan avustettavuuksia
  • harrasteliikunnan ohjaajatukia
  • Vantaan markkinointituki liikuntaan
  • nuorisotoiminnan toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia

Lisäksi lautakunta saa tiedoksi sivistystoimen vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 9.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter