Opetuslautakunta saa selvityksen kirjastojen tulostuspalvelusta

Opetuslautakunta saa kokouksessaan 14.5. selvityksen tulostus- ja kopiointipalveluista Vantaan kirjastoissa.

Kirjaston tulosteet ovat olleet maksuttomia maaliskuun alusta 2017. Muutos liittyi kirjastojen luopumiseen kassatoiminnoista. Muutoksen myötä tulostus- ja kopiointimäärät kuitenkin moninkertaistuivat, ja kirjastot olivat luopumassa kopiointi- ja tulostusmahdollisuudesta toukokuun alussa. Opetuslautakunta on pyytänyt selvityksen tilanteesta. Kirjastopalvelut on nyt tilannut tulostusasetusten muutostyön kopiointi- ja tulostusmahdollisuuden rajoittamiseksi kohtuulliseksi ja tulostus- ja kopiointikulujen kustannusten hallitsemiseksi.

Opetuslautakunta saa tiedoksi varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuen linjaukset, jotka on tarkoitus astua voimaan 1.8.2018. Muutoksena linjauksessa on, että henkilöstön erityispedagogista osaamista ja koulutustasoa vahvistetaan. Osa ostopalveluna hankitusta avustajaresurssista muutetaan resurssierityislastentarhanopettaja-, taidepedagogi- ja kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajaresurssiksi suunnitelman mukaan seuraavan neljän vuoden aikana. Konsultoivien erityislastentarhanopettajien tehtävänkuvaa kehitetään aiempaa koordinoivampaan suuntaan.

Lisäksi lautakunta saa tiedoksi sivistystoimen vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Lautakunta saa päätettäväksi nuorten lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrät syksylle 2019. Esityksessä aloituspaikkojen määrä pysyisi nykyisellä tasolla. Lumon lukion esittävän taiteen linjalle ei varattaisi enää aloituspaikkoja syksylle 2019, vaan jatkossa esittävän taiteen kurssit olisivat kaikkien opiskelijoiden valittavissa.

Esityslista löytyy kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 9.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter