Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Hakunilan Kormuniityn suunnittelukisan ratkaisu

Hakunilan Kormuniittyyn haettiin kilpailulla perheasuntojen toteuttajaa. Kilpailun ratkaisua käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.5. minkä jälkeen asia etenee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Vantaan kaupunki järjesti Kormuniityn alueesta kumppanuuskaavoitukseen ja toteutukseen tähtäävän suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun viime elo-tammikuussa. Kilpailulla tavoiteltiin Hakunilan Kormuniitystä omaleimaista, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää perheasuntopainotteista aluetta. Myös aurinkosähköenergian tuottaminen tuli huomioida alueen suunnittelussa.

Kormuniityn 75 000 m2:n kokoinen, kaupungin omistuksessa oleva kilpailualue sijaitsee Hakunilan urheilupuiston ja Håkansbölen kartanon kulttuurimaiseman välittömässä läheisyydessä. Alueella sijaitsee tällä hetkellä Hevoshaan koulurakennus, joka ei enää ole opetuskäytössä. Kaupunki purkaa rakennuksen alueen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa. Tulevaisuudessa alueelle tulee kaupungin päiväkoti, jonka suunnittelu ja toteutus eivät kuuluneet kilpailuun.

Asiantuntijoiden ja arviointiryhmän käytössä oli koonti asukkaiden antamasta palautteesta, jota kerättiin ehdotusten ollessa nähtävillä Hakunilan kirjastossa sekä kilpailun nettisivulla 18. - 24.10.2017. Palautteita saatiin 61 kappaletta. Kilpailuun saapuneista ehdotuksista ”Saaga S” oli palautteissa eniten pidetty. Samaa lopputulokseen päätyi arviointiryhmä.

”Saaga S:n” pientalovaltainen ratkaisu on ilmeeltään kodikas ja omaperäinen sekä mittakaava kulttuurimaisemaan sopiva. Puu materiaalina, kattomaisemaan integroidut aurinkopaneelit sekä vehreät ulkotilat luovat alueelle luonnonläheistä ja modernia ekologista imagoa. Ehdotus tarjoaa monipuolisen valikoiman asuntopohjaratkaisuja, asunto- ja rakennustyyppejä, kuten townhousen. 155 asunnosta perheasuntoja on suurin osa, 137.

Ulkotilat ja viherrakentaminen ovat ehdotuksen voimavaroja. Lähes jokaisella asunnolla on oma piha-alue ja lisäksi hulevesiaihe toimii yhteisenä pihana. Alueen läpi pääsee hyvin kulkemaan kevyen liikenteen yhteyksillä Hakunilan keskustasta urheilupuistoon, mikä on tärkeä suunnittelu lähtökohta. Korttelialueen lammikkopainanne varastoi sade- ja valumavettä piha-alueella.

Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitetään Saaga S -suunnitelmaa Kormuniityn kilpailualueen A-osan toteutukseksi, mikä tarkoittaa noin puolta koko kilpailualueen pinta-alasta. B-osalle, jolle myös kaupungin uusi päiväkoti tulee sijoittumaan, ei löydetty kilpailuun saapuneiden ehdotusten joukosta sopivaa toteutusta.

Ehdotuksen ”Saaga S” tekijät ovat Arkkitehtitoimisto Matti Iiramo sekä Maisema- Arkkitehdit Byman & Ruokonen. Ostotarjouksen tekijä on MM -Yritysrakentajat Oy:n / Harri Vaajan ostotarjous toteutusalueen A osalta on 3,4 miljoonalla euroa.

Lisäksi esityslistalla mm.:

• Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset (asia 7)
• Pysäköinnin mitoitusohjeen päivittäminen (asia 8)
• Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2016-2019 (MAL-sopimus) seuranta (asia 17)
• Vuokrattujen pientalotonttien tarjoaminen vuokraoikeuden haltijoiden lunastettavaksi vuosina 2018 ja 2019 (asia 19)
• Vuokrattujen tuottajamuotoisten asuntotonttien vuokrasopimusten uusimisen periaatteet (asia 20)
• Tonttien myynnit Kivistön kaupunkikeskuksen alueelta (asia 22), Hämeenkylästä (asia 24) ja Pakkalasta (asia 25) asuntotuotantoa varten sekä teollisuustontin myynti Viinikkalasta (asia 23).

Nähtäville esitettävät asemakaavamuutokset:

• Asemakaavamuutos Hakunila / Raudikkokuja: Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä paikalla. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille (asia 13).
• Asemakaava ja asemakaavamuutos Havukoski / Piippilakki: Asemakaavalla mahdollistetaan uusi tiiviin ja matalan rakentamisen asuinalue Havukosken kaupunginosassa monipuolistaen alueen nykyistä asuntotarjontaa. Uusia asuinrakennuksia rakennetaan Koivukylänväylän pohjoispuolelle vastapäätä Storsin maatilan pihapiiriä kaupungin omistamalle peltoalueelle. Samalla tarkistetaan kuuden lähistöllä olevan erillispientalojen tontin asemakaavatilanne (asia 15).
• Asemakaavan muutos Tikkurila / Kielotie 13: Muutos mahdollistaa Kielotie 13:sa sijaitsevan virastotalon rakennuksen purun ja korttelin rakentamisen uudeksi keskustakortteliksi, jossa sijaitsee kaupungin uudet toimitilat. Kortteliin sijoittuu uusien toimistotilojen lisäksi liike- ja palvelutilaa sekä vaihtoehtoisesti asuntoja (asia 16).

Hyväksyttäväksi esitettävät asemakaavamuutokset:

• Asemakaavamuutos Tikkurila / Tikkurilan kirkon kortteli: Muutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja (asia 11).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 9.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter