Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä vammaisten ja vanhusten kuljetuspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan 14.5.2018 vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toteuttamista. Kuljetuspalvelut järjestetään henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia joko pitkäkestoisen sairauden tai vamman takia tai vähävaraisille iäkkäille henkilöille, joilla on vaikeuksia julkisen joukkoliikenteen käytössä.

Suomen henkilöliikenteessä tapahtuu muutoksia 1.7.2018 liikennepalvelulain myötä. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto, mikä tarkoittaa käytännössä taksiliikenteen avautumista kilpailulle.

Vantaan kaupunginvaltuusto on antanut toimeksiannon sosiaali- ja terveydenhuollon toimialle kuljetuspalvelujen kilpailutusvaihtoehtojen selvittämisestä ja paikallisen mallin sekä kuntien yhteistoimintamallin vaikutusten vertailusta ennen päätöksentekoa. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala on pyytänyt yhdessä Keravan kaupungin kanssa selvitykset kuljetuspalvelujen toteuttamisvaihtoehdoista KPMG Oy Ab:ltä. Selvityksissä on vertailtu kaupungin omaa mallia ja yhteistoimintamallia muiden kuntien kanssa sekä selvitetty uudenlaisia toimintamuotoja hyödyntäen erilaisia moderneja aplikaatioita ja palveluseteli- ja asiakassetelijärjestelmiä.

Uutta toimintamallia valmistellaan edelleen ottaen huomioon korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisu (KHO:2018:64), eikä päätösehdotuksia uudesta mallista ole tässä vaiheessa tehty. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään kuljetuspalvelujen hankinnan jatkamista nykyisen mallin mukaisesti, kunnes lopulliset päätökset on tehty ja valitun mukainen uusi toimintamalli käynnistyy. Asian valmistelu jatkuu virkamiestyönä ja vanhus- ja vammaisneuvostoilta pyydetään lausunnot. Päätösesitys uudesta toimintamallista käsitellään lautakunnassa myöhemmin.

Lisäksi lautakunnassa esillä mm.

  • Vantaan lähisuhdeväkivallan vastaisen työn toimintasuunnitelma 2018-2021

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 11.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter