Ympäristölautakunnan käsittelyssä meluntorjuntasuunnitelma 2018-2022

Ympäristölautakunta kokoontuu keskiviikkona 16.5. Kokouksessa käsitellään muun muassa kaupungin päivitettyä meluntorjuntasuunnitelmaa.

Kaupungin tiivistyessä ja väkiluvun kasvaessa tärkeimmät meluntorjunnan keinot seuraavalle viisivuotiskaudelle koskevat meluntorjunnan kannalta kokonaisvaltaista maankäytön ja liikenteen suunnittelua. Vuoden 2017 Vantaan kaupungin meluselvityksen mukaan yli 55 dB:n päivä-ilta-yö tieliikennemelulle altistuu Vantaalla noin 55 000 asukasta.

Meluntorjuntasuunnitelman valmisteluun liittyen vantaalaisilla oli mahdollisuus vastata paikkatietopohjaiseen kyselyyn katualueiden liikennemelua, hiljaisia alueita ja meluntorjuntakeinoja koskien. Kyselyyn saatiin 429 vastausta. Asukaskyselyn perusteella tärkeimmiksi meluntorjuntakeinoiksi koetaan melun huomioon ottaminen kaavoituksessa, meluesteiden rakentaminen, melua vaimentavien tienpäällysteiden käytön lisääminen, joukkoliikenteen kehittäminen sekä pyöräilyn ja jalankulun lisääminen. Näille kaikille keinoille osoitetaan suunnitelmassa konkreettisia toimenpiteitä seuraavan nelivuotiskauden aikana. Lisäksi keinovalikoimassa ovat mm. meluntorjuntaan liittyvän ohjeistuksen ja neuvonnan lisääminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen.

Esimerkiksi kestävää liikkumista edistäviä toimenpiteitä lähivuosien aikana ovat raitiotien yleissuunnitelman laatiminen välillä Länsimäki-lentoasema, eli nk. Raide-Jokeri 3 -linjan suunnittelu, runkobussilinjan 570 käyttöönotto välillä Mellunmäki-Aviapolis, pysäköinnin kehittäminen sekä pyöräilyn laatukäytävien kehittäminen.

Lisäksi esityslistalla mm.:

• Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1/2018 (asia 5).
• Resurssiviisauden tiekartta (asia 6). Vantaan resurssiviisauden tiekartta vuoteen 2030 on pitkän tähtäimen ympäristöohjelma ja toimialojen toteutussunnitelmineen korvaa aiemmat ympäristöohjelmat. Tiekartta päivittää myös kaupungin ympäristöpoliittiset linjaukset. Vantaa on sitoutunut hiilineutraaliuuteen vuoteen 2030 mennessä.
• Ympäristöterveydenhuollon järjestäminen maakuntauudistuksessa (asia 10). Käsittelyssä vastaus Helsingin kaupungin 13.4.2018 lähettämään kirjeeseen, jossa se tiedustelee Uudenmaan kuntien halukkuutta yhteistyöhön Helsingin kanssa.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter