Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti jatkaa kuljetuspalvelujen järjestämistä nykymallilla väliaikaisesti

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 14.5.2018 jatkaa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toteuttamista nykyisen mallin mukaisesti, kunnes päätös uudesta toimintamallista on tehty ja valitun mukainen toiminta käynnistyy. Päätöksellä halutaan turvata nykyinen palvelutaso ennen uuteen toimintamalliin siirtymistä. Lautakunta evästi käynnistämään kilpailutuksen nopeasti siten, että kuljetuspalvelujen laatutaso säilyy. Lautakunta painotti, että matkojen yhdistelyn tulee perustua vapaaehtoisuuteen.

Asian valmistelu jatkuu virkamiestyönä. Valmistelussa selvitetään uudenlaisten toimintamuotojen käyttöönottoa sekä erilaisten modernien aplikaatioiden ja palvelu- ja asiakassetelijärjestelmien hyödyntämistä. Vanhus- ja vammaisneuvostoilta pyydetään lausunnot ennen lopullista päätöksentekoa. Päätösesitys uudesta toimintamallista käsitellään lautakunnassa myöhemmin.

Kuljetuspalvelut järjestetään henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään julkista joukkoliikennettä ilman kohtuuttomia vaikeuksia joko pitkäkestoisen sairauden tai vamman takia tai vähävaraisille iäkkäille henkilöille, joilla on vaikeuksia julkisen joukkoliikenteen käytössä.

Suomen henkilöliikenteessä tapahtuu muutoksia 1.7.2018 liikennepalvelulain myötä. Merkittävimmät muutokset kuntien järjestämien kuljetusten kannalta ovat määrähinnoittelun, asemapaikkasidonnaisuuden ja lupien määräsääntelyn poisto, mikä tarkoittaa käytännössä taksiliikenteen avautumista kilpailulle. Kustannusten hallinta ja kuljetuspalvelujen laadun varmistaminen edellyttävät hankintalain mukaisesti entistä laajemmin palvelujen kilpailuttamista ja eri järjestämismallien selvittämistä.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter