Opetuslautakunta sai selvityksen kirjastojen tulostuspalvelusta

Opetuslautakunta sai kokouksessaan 14.5. selvityksen tulostus- ja kopiointipalveluista Vantaan kirjastoissa.

Kirjaston tulosteet ovat olleet maksuttomia maaliskuun alusta 2017. Muutos liittyi kirjastojen luopumiseen kassatoiminnoista. Muutoksen myötä tulostus- ja kopiointimäärät kuitenkin moninkertaistuivat, ja kirjastot olivat luopumassa kopiointi- ja tulostusmahdollisuudesta toukokuun alussa. Opetuslautakunta on pyytänyt selvityksen tilanteesta. Kirjastopalvelut on nyt tilannut tulostusasetusten muutostyön kopiointi- ja tulostusmahdollisuuden rajoittamiseksi kohtuulliseksi ja tulostus- ja kopiointikulujen kustannusten hallitsemiseksi. Lisäksi lautakunta päätti, että kirjasto selvittää kopiointi- ja tulostuspalveluihin tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja että asiaan palataan tarvittaessa aikaisintaan alkusyksystä 2018.

Opetuslautakunta sai tiedoksi varhaiskasvatuksen kehityksen ja oppimisen tuen linjaukset, jotka on tarkoitus astua voimaan 1.8.2018. Muutoksena linjauksessa on, että henkilöstön erityispedagogista osaamista ja koulutustasoa vahvistetaan. Osa ostopalveluna hankitusta avustajaresurssista muutetaan resurssierityislastentarhanopettaja-, taidepedagogi- ja kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajaresurssiksi suunnitelman mukaan seuraavan 4 vuoden aikana. Konsultoivien erityislastentarhanopettajien tehtävänkuvaa kehitetään aiempaa koordinoivampaan suuntaan.

Lisäksi lautakunta sai tiedoksi sivistystoimen vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen opetuslautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Lautakunta päätti nuorten lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrät syksylle 2019 esityksen mukaisesti. Aloituspaikkojen määrä pysyy nykyisellä tasolla. Lumon lukion esittävän taiteen linjalle ei varata enää aloituspaikkoja syksylle 2019, vaan jatkossa esittävän taiteen kurssit ovat kaikkien opiskelijoiden valittavissa.

Esityslista ja pöytäkirja löytyvät kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 14.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter