Markkinahumua Tikkuraitilla

Hyppää kaupunkisuunnittelun virtuaaliselle suunnittelupöydälle

Monialainen toimijajoukko on kehittänyt tänä keväänä Vantaalla virtuaalitodellisuutta hyödyntävää yhteissuunnittelualustaa, joka tarjoaa uusia, osallistavia vuorovaikutustapoja kaupunkisuunnitteluun. Tavoitteena on luoda virtuaalitodellisuuden avulla tehokas, läpinäkyvä ja kokemuksellinen kehitysympäristö yhteisen kaupunkivision luomiseen. Yhteissuunnittelualustan testauspäivänä 28.5. kello 11–13 kaikki halukkaat pääsevät kokeilemaan, miltä tuntuu hypätä Tikkuraitin suunnittelupöydälle.

Uudenlaisen suunnittelualustan kohderyhminä ovat olleet kuntalaiset, kuntapäättäjät sekä suunnitelmista päättävät luottamushenkilöt. Heidän kanssaan yhteissuunnittelualustaa ja sen mahdollistamia vuorovaikutustapoja on kehitetty Tikkuraitin uuden yleissuunnitelman visiotyön yhteydessä. Kehitettyä prototyyppiä voi käyttää useampi henkilö yhtä aikaa, milloin ja missä vaan, ja tehdä sen kautta yhdessä muutoksia ympäröivään kaupunkitilaan. Lopuksi ryhmä voi tallentaa visionsa kaupungista videomuodossa muiden tarkasteltavaksi ja kommentoitavaksi. Suunnitteluympäristö tarjoaa kokonaisvaltaisen virtuaalisen läsnäolon kokemuksen osallistujien kesken.

Yhteissuunnittelualustaa testataan Tikkurilan kirjastolla ja kaupungintalolla maanantaina 28.5. klo 11–13. Testauspäivänä voi kuka tahansa käydä kokeilemassa, miltä tuntuu hypätä Tikkuraitin suunnittelupöydälle suunnittelemaan kaupunkiympäristöä yhdessä muiden kuntalaisten ja Vantaan kaupungin luottamushenkilöiden kanssa.

Projektissa ovat mukana olleet Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut, kuntatekniikan keskus ja tietohallinnon SmartLab yhdessä Metropolian Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitysyksikön Electrian kanssa. Lisäksi ympäristöä on ollut kehittämässä Metropolian pelisuunnittelijoista, 3D-artisteista ja ohjelmoijista muodostettu opiskelijoiden AllStars-tiimi.

Yhteissuunnittelualustan testaus 28.5. klo 11-13

Tikkurilan kirjasto
Lummetie 4

Vantaan kaupungintalo
Asematie 7

Lue lisää Tikkuraitin yleissuunnitelman laatimisesta

Julkaistu: 16.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter