Vantaa halukas yhteistyöhön pääkaupunkiseudulla ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi

Helsinki on tiedustellut Uudenmaan kuntien halukkuutta yhteistyöhön Helsingin kanssa ympäristöterveydenhuollon järjestämiseksi maakuntauudistuksessa. Ympäristölautakunta käsitteli 16.5. kokouksessaan vastausta Helsingin kaupungille. Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Vantaan kaupunki suhtautuu myönteisesti yhteistyöhön Helsingin ja mahdollisesti myös muiden pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

Ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuu voidaan lakiesityksen mukaan maakunnan sijaan siirtää kunnalle tai kunnille, jos käytettävissä on yhteensä vähintään 30 henkilötyövuotta vastaavat henkilöresurssit. Sopimus tästä tulisi tehdä viimeistään 31.7.2019 ja se astuisi voimaan 1.1.2020.

Pääkaupunkiseudun kunnat muodostavat sekä väestön että maantieteellisen sijainnin osalta yhtenäisen valvonta-alueen. Väestön kasvun takia alueella on kasvava määrä ympäristöterveydenhuollon valvontakohteita, kuten ravintoloita, kouluja, päiväkoteja ja elintarvikealan maahantuonti- ja vientiyrityksiä. Suuri osa on yrityksiä, joilla on toimintaa useassa pääkaupunkiseudun kunnassa.

Yhteisellä ympäristöterveydenhuollolla pystyttäisiin turvaamaan nykyisten yhteisten toimintojen, kuten MetropoliLab Oy:n ja Viikin löytöeläintalon toiminnan jatkuvuus ja asukkaiden saama palvelutaso.

Asia päätettiin muutetun esityksen mukaan, johon lisättiin virke: Esitetty järjestely raukeaa, mikäli maakuntauudistus ei toteudu.

Lisäksi päätettiin mm.

• Merkitä tiedoksi ympäristölautakunnan alaisen toiminnan osavuosikatsaus 1/2018.
• Hyväksyä resurssiviisauden tiekartta. Vantaan resurssiviisauden tiekartta vuoteen 2030 on pitkän tähtäimen ympäristöohjelma ja toimialojen toteutussunnitelmineen korvaa aiemmat ympäristöohjelmat. Tiekartta päivittää myös kaupungin ympäristöpoliittiset linjaukset. Vantaa on sitoutunut hiilineutraaliuuteen vuoteen 2030 mennessä. Tiekartta etenee kaupunginhallitukseen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.
• Hyväksyä meluntorjuntasuunnitelma vuosille 2018-2022. Asia etenee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
• Merkitä tiedoksi FInavia Oyj:n Helsinki-Vantaan lentoaseman glykolivesien, pintavesien ja pohjavesien tarkkailuraportti 2016-2017.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti tai edellä esitetyin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 16.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter