Trukkikuski isolla varastolla

Seminaari sosiaalisesta vastuullisuudesta julkisissa hankinnoissa

Vantaan kaupungintalolla 29.5. järjestettävässä Effectiveness and Measurement – Can We Procure Strategic Results? -seminaarissa pohditaan, kuinka julkisia hankintoja toteutetaan vastuullisemmin ja kuinka vastuullisten hankintojen vaikuttavuutta mitataan entistä paremmin. Julkisissa hankinnoissa liikkuvat isot rahat ja siksi niiden avulla voi saada paljon hyvää aikaan.

Vastuullisuus julkisten hankintojen yhteydessä merkitsee ympäristökysymysten huomioimisen lisäksi sosiaalista vastuullisuutta. Yksi tapa lisätä hankintojen vaikuttavuutta ja samalla toteuttaa sosiaalista vastuullisuutta on soveltaa julkisiin hankintoihin työllistämisehtoa, joka avaa työmahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville.

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä tarkoittaa keskimäärin noin16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Seminaarissa puhuva tutkija Mikko Kesä toteaa selvityksessään työllistämispalveluiden vaikuttavuudesta, että hankinnoilla työllistäminen olisi laajemmin toteutettuna yksi vaikuttavimmista työllistämispalveluista.

VTT:n erikoistutkija Ville Valovirta kertoo seminaarissa, kuinka hankintojen vaikuttavuutta voidaan mitata. Vierailevana puhujana paikalla on Ruotsin liikenneviraston Trafikverketin hankintastrategi Roger Rang. Trafikverket on soveltanut työllistämisehtoa laajasti julkisissa hankinnoissa, ja Rang esittelee viraston saamia tuloksia ja kokemuksia aiheesta.

Seminaari on englanninkielinen ja sen satoa voi seurata Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen Twitter-tilin kautta (www.twitter.com/hankityota) sekä seuraamalla hashtagia #hankinnoistaduunia.

Tarkempi ohjelma
Ilmoittaudu seminaariin tämän linkin kautta.

Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla (SIEPP) -hankkeen tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen avulla työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville. Käytännössä tämä toteutetaan kehittämällä julkisia hankintoja ja niihin sovellettavia työllistämisehtoja sekä kokeilemalla innovatiivisia tulosperusteisia menetelmiä työllistämistä tukevien julkisten hankintojen yhteydessä. Hankkeessa ovat Suomesta mukana Helsinki, Vantaa ja THL. Lisätietoja hankkeesta.

Julkaistu: 18.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter