Tekninen lautakunta käsittelee kaupunkipyöräjärjestelmän hankinnan käynnistämistä

Lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 12.6. Vantaalla selvitettiin vuonna 2016 perinteisen asemallisen kaupunkipyöräjärjestelmän mahdollisuuksia ja edellytyksiä Tikkurilan ja Aviapoliksen alueilla. Selvityksen johtopäätös oli, että perinteisen raskaan kaupunkipyöräjärjestelmän vaatimaa tiivistä ja sekoittunutta maankäyttöä ei Vantaalta vielä löydy riittävän laajalla alueella. Vantaan uudessa pitkän tähtäimen ympäristöohjelmassa, resurssiviisauden tiekartassa, esitetään yhtenä kestävän liikkumisen edistämisen toimenpiteenä sopivan kaupunkipyöräjärjestelmän käyttöönotto. Viimeaikaisten positiivisten kaupunkipyöräkokemusten perusteella voidaan olettaa sopivan uudenlaisen järjestelmän olevan yksikkökustannuksiltaan mielekäs myös Vantaalla rajatulla alueella.

Hankinnan mahdollisuudet ja reunaehdot selviävät tarkemmin kesäkuussa käytävän markkinavuoropuhelun avulla. Tavoitteena olisi muun muassa Espoon ja Helsingin järjestelmää edullisemmat operointikustannukset sekä telineiden/asemien hyödyntäminen myös yksityishenkilöiden pyöräpysäköinnissä. Järjestelmän alkuvaiheen kokoluokaksi on kaavailtu noin 500 pyörän järjestelmää. Yhteensopivuutta Helsingin järjestelmään ei vaadita, koska välimatkaa järjestelmille kertyisi huomattavan paljon ja liian tarkasti rajatun ja määritellyn hankinnan uskotaan rajoittavan kiinnostuneiden tarjoajien määrää. Kaupunkipyöräjärjestelmän aloitusajankohta olisi mahdollinen keväällä 2019. Sopimuskauden pituudeksi on alustavasti kaavailtu 6-7 vuotta. Tällöin Vantaan järjestelmä tulisi uudelleenkilpailutukseen samaan aikaan Helsingin ja Espoon järjestelmien kanssa, mikä mahdollistaisi uuden seudullisen järjestelmän hankinnan yhteistyössä.

Kaupunkilaiset otetaan kesän 2018 aikana mukaan ideoimaan toteutusta muun sijaintipaikkojen osalta. Vuorovaikutus toteutetaan karttapohjaisella internet-kyselyllä, josta tiedotetaan erikseen kyselyn avauduttua.

Hankintaan suunnitellaan yhdistettävän mainontaa yleisillä alueilla, koska telineet sijaitsevat pääsääntöisesti houkuttelevilla ja näkyvillä paikoilla joukkoliikenteen äärellä. Espoossa ja Helsingissä mainonta ja pyörien ”sponsorointi” ovat pienentäneet kaupungeille kohdistuvia kustannuksia merkittävästi.

Tekniselle lautakunnalle esitetään, että Vantaalle sopivan kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus käynnistetään vuoden 2018 aikana.

Lisäksi esityslistalla mm.:

• Tikkurilan päiväkodin rakentamisen pääurakoitsijan valinta (asia 13)
• Havukosken koulun korjauksen rakentamisen pääurakoitsijan valinta (asia 14)
• Veturin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen (asia 15)
• Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjauksen hankesuunnitelma (asia 16)
• Hämeenkylän uuden koulun hankesuunnitelma (asia 17) Asiaa käsitellään myös opetuslautakunnassa, jonka ennakkotiedotteessa lisää aiheesta.
• Katusuunnitelmien hyväksyminen: Altaintie Ilolassa, Sinisiiventie välillä Korennontie – Perhotie Nikinmäessä sekä Tavitie Korsossa (asiat 22-24).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 8.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter