Havukosken Piippilakin kaava kaupunginhallituksen käsittelyyn

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 8. lokakuuta asemakaavaa ja asemakaavan muutosta Havukoskella.

Asemakaavalla mahdollistetaan uusi tiiviin ja matalan rakentamisen asuinalue Havukosken kaupunginosassa. Uusia asuinrakennuksia rakennetaan Koivukylänväylän pohjoispuolelle vastapäätä Storsin maatilan pihapiiriä kaupungin omistamalle peltoalueelle. Samalla tarkistetaan kuuden lähistöllä olevan erillispientalojen tontin asemakaavatilanne. Rakennusoikeus asemakaava-alueella on yhteensä 18 150 k-m².

Lähellä sijaitseva kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri asettaa erityisiä vaatimuksia peltoalueen rakentamiselle. Koivukylänväylän pohjoispuolelle esitetään tieliikennemelun takia suojaviheraluetta. Erityisten maisemallisten arvojen takia suojaviheralue on säilytettävä avoimena muistumana maatilan pihapiiriä ympäröivästä peltoalueesta. Asemakaavalla muutetaan lisäksi osia Koivukylänväylän ja Hanabölentien tiealueista katualueiksi.

Kaupunginhallitus käsittelee myös muun muassa lausuntoa Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuosille 2019–2022 (asia 15). Kokouksen esityslistaan ja sen aiheisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 4.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter