Laki kasvupalveluvirastosta ei huomioi Uudenmaan kuntayhtymää

Kaupunginhallitus antoi lausunnon Kasvupalveluvirastosta ja kasvupalvelujen asiakastietojen käsittelystä. Vantaa katsoo, että lakiesitys ei huomioi kokonaisuutta, jossa Uudenmaan kuntayhtymällä ja maakunnilla olisi tarkoitus kehittää toimintaansa, järjestämisen ja tuottamisen tapaa ja sisältöä.

Valtakunnallisten järjestelmien keskitetty kehittäminen on toivottavaa ja se edistää osaltaan asiakkaiden yhdenvertaisuutta sekä synnyttää mahdollisuuksia toimintatapojen vertailuun maakuntien välillä. Toiminnan ja resurssien keskittäminen ministeriön alaisuuteen ei lisää uusien alueellisten innovoivien toimintojen kehittymistä, eikä huomioi pääkaupunkiseudun työllisyys- ja elinvoimasektorin erityispiirteitä. Vantaan mielestä tukien ja avustusten päätöksenteko ja maksatus tulisi olla samalla toimijalla toiminnan käynnistymisestä lukien.

Kunnilla tulee olla mahdollisuus käyttää rekrytoinnin ja työllistymisen asiakastietojärjestelmää, vaikka nykyisissä lakiehdotuksissa ei ole kunnille säädetty lakisääteistä velvollisuutta työllisyyden edistämiseen. Käyttöoikeus tulisi myöntää, koska kunnilla kuuluu yleisen toimialansa puitteissa elinvoimatehtävät.

Vantaa toteaa lausunnossaan lisäksi, että maakuntia ei ole vielä edes perustettu, joten suunnitelmien tulee olla sellaisia, että ne toimivat myös tilanteessa, jossa kunnalla on päävastuu työllisyyden hoidosta.

Kormuniityn alueen suunnittelukilpailu lopetettiin, suunnittelu jatkuu

Vantaa järjesti Hakunilan urheilupuiston viereen Kormuniityn alueelle sijoittuvan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Tavoitteena on luoda Kormuniitystä omaleimainen, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä perheasuntopainotteinen alue. Kilpailulla haettiin erilaisiin elämäntapoihin ja vaiheisiin muuntautuvia asunto- ja asuinrakennustyyppejä, erityisesti kohtuuhintaisia perheasuntoja.

Kilpailun voittaja ei antanut riittäviä selvityksiä edellytyksistään selviytyä velvoitteistaan, joten kaupunginhallitus päätti lopettaa Kormuniityn alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun tuloksettomana. Hallitus antoi valtuudet sopia kilpailun voittajaksi alun perin esitetyn arkkitehtitoimiston kanssa alueen A suunnittelemisesta kaavoitustyön pohjaksi.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat:

Myyrmäen Virtakujalla autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi, jolle rakennetaan kahdeksankerroksinen kerrostalo.

Havukosken Piippilakin asemakaavalla mahdollistetaan uusi tiiviin ja matalan rakentamisen asuinalue. Uusia asuinrakennuksia rakennetaan Koivukylänväylän pohjoispuolelle kaupungin omistamalle peltoalueelle. Maisemallisten arvojen takia suojaviheralue on säilytettävä avoimena muistumana maatilan pihapiiriä ympäröivästä peltoalueesta.

Myyrmäki, Myyrmäentie 2 kaavamuutoksella mahdollistetaan Myyrinhalmeen toimistorakennuksen ja pysäköintitalon purku ja korttelin rakentaminen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu asuntoja, liike- ja palvelutiloja sekä pysäköintilaitos.

Nähtäville asetettiin asemakaava, jolla Tikkurilan Veturipolulla purettavan kerrostalon ja päiväkodin paikalle kaavoitetaan tontit kuudelle asuinkerrostalolle ja uudelle päiväkodille. Kuusikerroksisten asuintalojen rakennusoikeus on 12 000 kerrosneliömetriä ja päiväkodin 2 000 kerrosneliömetriä. Osa Esikkopuistosta muuttuu päiväkodin käyttöön, Y-korttelialueeksi. Ratarampin pysäköinti alueelle mahdollistetaan pysäköintitalo ja sen katutasoon huoltoasema.

Julkaistu: 8.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter