Vantaa lyhentänyt lainojaan

Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2018 toisen osavuosikatsauksen, joka kertoo kasvavan kaupungin talouden ja tavoitteiden toteutumasta elokuun loppuun mennessä.

Työttömänä Vantaalla oli heinäkuun lopussa noin 12 000 henkilöä, mikä on lähes 1 500 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 10,2 prosenttia. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita oli vajaat 2 900 henkilöä, laskua heinäkuun 2017 tilanteeseen verrattuna noin oli 1 300 henkilöä. Myös nuorten, alle 25-vuotaiden työttömyys on laskenut 100 henkilöllä.

Rakentaminen on hieman hiipunut viime vuodesta, mutta on silti edelleen voimakasta. Ennusteen perusteella vuoden 2018 asuntotuotanto ylittää selvästi vuoden 2017 tason. Tuotanto painottuu vahvasti kerrostaloasuntoihin.

Vantaa on saanut tammi-elokuussa verotilityksiä yhteensä 679 miljoonaa euroa. Koko maassa kunnallisveroja on tilitetty kunnille tammi-elokuussa 3,1 prosenttia edellisvuotta enemmän, Vantaalla oli kasvua 3,6 prosenttia. Kunnallisveroja ennustetaan kertyvän Vantaalla noin 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin talousarviossa on oletettu. Vantaan yhteisöverotulojen ennustetaan alittavan talousarvion noin 3 miljoonalla eurolla, mutta kiinteistöveroista kertynee tilityksiä noin miljoona euroa arvioitua enemmän. Valtionosuuksien odotetaan ylittävän talousarvion varauksen 4,7 miljoonalla eurolla.

Toimintatuotot tulevat ennusteen mukaan ylittämään talousarvion noin 10 miljoonalla eurolla. Toimintakulut (ilman HSY) ylittyvät talousarvion ennusteen mukaan noin 13 miljoonalla eurolla. Ylitystä selittävät mm. ulkoisten vuokrien kasvu, uudet vuokrakohteet sekä kaupungin ja VTK kiinteistöt Oy:n välisten vuokrasopimusten yhtenäistäminen. Ennusteessa on huomioitu työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus, jonka vaikutus on noin 4,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot pysyvät kuitenkin talousarviossa muiden henkilöstömenosäästöjen ansiosta.

Vantaan likviditeettitilanne on pysynyt hyvällä tasolla, mikä on mahdollistanut kahden pitkäaikaisen lainan, yhteensä 70 miljoonaa euroa, ennenaikaisen takaisinmaksun.

Vantaan nuorisovaltuusto pitää tärkeänä nuorten matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien lisäämistä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, totesi nuorisovaltuuston jäsen Noa Lindqvist. Hienoa, että tavoitteessa on pysytty. Harrastetoimintaa on merkittävänä syrjäytymistä ehkäisevänä ja lisää nuorten hyvinvointia vahvistamalla itseluottamusta ja vuorovaikutustaitoja.

Metson kaava hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi Metso Oyj:n tuotantotilat sallivan asemakaavamuutoksen. Yhtiön teollisuusventtiileiden Suomen tuotanto- sekä hallintotoiminnot ja noin 700 työntekijää ovat siirtyneet toisista toimipisteistä Hakkilaan yhteiseen osoitteeseen.

Julkaistu: 8.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter