Kaupunkisuunnittelulautakunnassa Veromiehen kaavamuutos

Veromiehen kaupunginosaan valmistellaan asemakaavamuutosta, jota lautakunta käsittelee kokouksessaan 5.11. Asemakaavan muutosluonnos koskee vuonna 2017 käydyn Aviapolis Urban Blocks -kilpailun aluetta.

Kaupunki, yhdessä alueen muiden maanomistajien kanssa, haki viime vuonna kansainvälisellä ideakilpailulla uusia innovatiivisia ratkaisuja, jotka loisivat omaleimaisen identiteetin Veromiehessä sijaitsevalle alueelle sekä kestävät puitteet sen toiminnoille. Alueen suunnittelua on jatkettu voittaneen ehdotuksen WTWMF pohjalta, työn laatineiden arkkitehtitoimistojen Mandaworks ja MASSlab kanssa.

Suunnittelun punaisena lankana on ympäristön fyysinen ja toiminnallinen monipuolisuus. Kaikista kortteleista löytyy erilaisia toimintoja ja asunnot, harrastustilat sekä työpaikat ovat lähellä toisiaan. Ympäristöstä saadaan näin keskustamainen ja vilkas. Alueelle rakennetaan asuntoja n. 3 000 uudelle asukkaalle. Työpaikka- ja muuta rakentamista tulee noin viidennes alueen rakentamisen kokonaislaajuudesta. Monitoimirakennus Atomiin sijoittuu koulu ja päiväkoti. Atomi tarjoaa tiloja myös asukkaiden, seurojen, järjestöjen sekä yrittäjien käyttöön. Alueen puistot ovat Veromiehen merkittävimpiä viheralueita.

Lautakunnalle esitetään kaavamuutoksen etenemistä kaupunginhallitukseen ja siitä edelleen nähtäville, asia 9.

Nähtäville esitettäviä muita kaavamuutoksia:

Asemakaavamuutos Myyrmäki/ Kuohukuja 1-3
Asemakaavamuutoksella esitetään uutta arkkitehtuuriltaan korkeatasoista asuinrakentamista ja liiketilaa Kuohukujan ostoskeskuksen tilalle yhteensä 3490 k-m2. Kortteli koostuu 8-kerroksisesta asuinkerrostalosta ja 1-kerroksisesta siipirakennuksesta, johon sijoittuvat liiketilat, osa autopaikosta sekä kattopiha, asia 13.

Asemakaavamuutos Koivuhaka / Tikkurilantie 88
Asemakaavamuutos mahdollistaa neli- ja kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon ja liiketilojen rakentamisen Tikkurilantie 88:n tontille, asia 15.

Asemakaavamuutos Martinlaakso / Laajaniitynkuja 5
Kiinteistö Oy M2-Kodit / Y-Säätiö hakee lisää purkavaa saneerausta Laajaniitynkuja 5:n kerrostalotontille. Kaavamuutos mahdollistaa loppujen viiden kolmekerroksisen kerrostalon purkamisen ja uusien 6-14 -kerroksisten kerrostaloja rakentamisen niiden tilalle, asia 17.

Asemakaavamuutos Myyrmäki / Louhela
As Oy Kaarenhaltia ja Louhelan Huolto Oy hakevat Louhelaan kahden uuden kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon, liike- ja toimistotilojen, talousrakennuksen ja huoltorakennuksen rakentamista. Samalla kaavoitetaan Louhelantien kaavoittamaton katualue ja ajantasaistetaan Louhelan asemakaava, asia 19.

Asemakaavamuutos Petikko / Huoltoasematontit Klinkkerikaarelle
Asemakaavamuutoksella kaupungin omistama pysäköintitontti muutetaan kahdeksi huoltoasema- ja liikerakennustontiksi, asia 22.

Esityslistalla lisäksi mm.:

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi tarkistettu Kivistön kirkon korttelien asemakaavamuutosehdotus. Muutoksella mahdollistetaan Kivistön kirkon peruskorjaus ja laajennus sekä määrätään rakennussuojelusta. Lisäksi mahdollistetaan monimuotoisten asuinkortteleiden, pysäköintilaitoksen sekä katualueiden toteuttaminen Kivistön kasvavaan keskustaan, asia 11.

Lähetekeskustelu ajankohtaisten seudullisten suunnitelmien Uusimaa 2050 ja MAL2019 luonnoksista. Maakuntakaavan luonnosaineisto on kokonaisuudessaan tutustuttavissa Uudenmaanliiton sivuilla ja MAL-suunnitelmasta löytyy lisätietoja HSL:n sivuilta, asia 8.

Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 31.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter