Teknisessä lautakunnassa Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotilan tarveselvitys

Lautakunta käsittelee 6.11. kokouksessaan koulu-päiväkoti-nuorisotila Atomin tarveselvitystä. Tila esitetään tarveselvitysvaiheessa rakennettavaksi Veromieheen, kehä III ja Tuusulanväylän välisen liittymän länsipuoleiselle alueelle. Alueella on käynnissä laaja kaavamuutos.

Aviapoliksen alueen rakentumisen myötä päiväkoti- ja perusopetusikäisten sekä nuorten määrä tulee kasvamaan Veromiehen kaupunginosassa, Kehä III:n pohjoispuolella. Alueella ei ole tällä hetkellä kouluja, päiväkoteja tai nuorisotiloja. Alueen päiväkotikiinteistöjen tarpeita on selvitetty syksyllä 2018 alueellisessa päiväkotiselvityksessä yhteistyössä sivistystoimen, kaupunkisuunnittelun ja tilakeskuksen kanssa. Viereisistä teistä sekä Tuusulan väylästä ja Kehä III:sta johtuen alueella on käynnistymässä tarkempi meluselvitys sekä liikennemäärien selvitys ja siihen liittyvien hiukkasmäärien arviointi. Tilakeskuksen hankevalmistelussa uudelle koulu-päiväkoti-nuorisotilalle laskettu kustannusennuste on 20,7 milj. € (alv 0%).

Kyseinen tila on yksi Aviapoliksen kaavarungossa määritellyistä niin sanotuista laadun paikoista, joissa rakennuksen arkkitehtuurin ja kaupunkitilan rakentamisen tulee olla erityisen korkeatasoista, esteettistä ja viihtyisyyttä lisäävää. Laadun paikkojen sijainnit ovat tärkeitä visuaalisia ja toiminnallisia solmukohtia tai maamerkkejä, jotka auttavat orientoitumaan kaupunginosassa.

Lautakunnalle esitetään, että se esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Atomin, Aviapoliksen koulu-päiväkoti-nuorisotilan tarveselvityksen ja sen kustannusennusteen ehdolla, että opetuslautakunta on ne hyväksynyt 5.11. kokouksessaan.

Lisäksi esityslistalla mm.:

  • Korjausrakentamisen hankeryhmän menojen määrärahan korotusesitys, asia 5
  • Vantaan ratikan linjaus Tikkurilan keskustassa, asia 10
  • Länsimäen päiväkodin tarveselvitys, asia 11
  • Kielotien päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen, asia 13
  • Lumen vastaanottopaikkojen vastaanottomaksun hinnan tarkistus, asia 16
  • Veromiehen ulkovalaistuksen yleissuunnitelma, asia 17
  • Lähetekeskustelu ajankohtaisten seudullisten suunnitelmien Uusimaa 2050 ja MAL2019 – luonnoksista, asia 19.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 1.11.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter