Vantaan hyvinvointikatsaus 2018 kaupunginhallituksen käsittelyssä

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 11. helmikuuta Vantaan hyvinvointikatsausta 2018. Hyvinvointiraportointi koostuu erillisestä Liikunnasta hyvinvointia -raportista sekä hyvinvointi-indikaattoreiden tietojen päivityksestä.

Talouden noususuhdanteen myötä työttömyys on laskusuunnassa. Toimeentulotuen saajien määrä on erityisesti yksiasuvien osalta edelleen kasvanut viime vuosina. Myös asumistuen saajien osuus on kasvanut. Asunnottomuuden väheneminen kuitenkin jatkuu Vantaalla.

Erityisen vähän liikkuvien nuorten suhteellinen osuus on Vantaalla viime aikoina vuosi vuodelta pienentynyt. Vantaalaisten alakouluikäisten poikien fyysinen toimintakyky on parempi kuin koko maan poikien. Vantaalla on vähemmän liikuntaa harrastamattomia ikääntyneitä kuin koko maassa.

Vantaan kaupungin panostuksessa liikuntaan on viime vuosien aikana tapahtunut paljon positiivista kehitystä. Esimerkiksi liikunnasta vastaavan henkilöstön määrä on lisääntynyt, ja liikuntapaikkojen käyttömaksut on onnistuttu pitämään edelleen matalina. Merkittävä osa vantaalaisesta väestöstä ei kuitenkaan tavoita liikuntasuosituksia, ja liikkumisessa on huomattavia eroja esimerkiksi sukupuolen, syntyperän ja iän perusteella.

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan myös muun muassa Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa vuosille 2019-2021 sekä yleiskaavaluonnosta 2020. Kokouksen esityslistaan ja sen aiheisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 7.2.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter