Kaupunkisuunnittelulautakunnasta tonttivaraus SPR:n Veripalvelun päätoimipaikalle

Lautakunta päätti maanantain kokouksessaan myöntää tonttivarauksen Myllykylästä Suomen Punaisen Ristin Veripalvelun päätoimipaikalle. Tulevan 1.35 ha suuruisen tontin kauppahinta on noin 1 775 000 €. Kortteli rajautuu Härkähaantiehen ja Härkälenkkiin ja sen länsipuolella sijaitsee Vehkalan aseman liityntäpysäköintialue.

Koko Suomen verivalmistehuollosta vastaava SPR Veripalvelu ja rakennusyhtiö Hartela Etelä-Suomi Oy ovat jättäneet tonttivarauspyynnön Vehkalan Myllykylään rakennettavalle veripalvelukeskukselle, joka tarjoaa uudet, nykyaikaiset toimitilat n. 300 työntekijälle. Rakentamisen on määrä alkaa loppukeväästä 2020, ja tilojen on tarkoitus olla valmiit kesällä 2022. Kaupunki edellyttää, että rakennettavat toimitilat täyttävät asemakaavan ja laadukkaan kaupunkikuvan vaatimukset, asia 23.

Nähtäville esitettävät asemakaavamuutokset:

  • Asemakaavamuutos Hakkila / Rusokallio 1. Kaavamuutos mahdollistaa Rusokallion lähivirkistysalueen ja viereisen korttelin välisten rajojen muuttamisen, ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien pienteollisuus- ja toimitilarakennusten rakentamisen sekä rakennusten enimmäiskorkeutta nostamisen, asia 14
  • Asemakaavamuutos Martinlaakso / Raappavuorentie. Kaavamuutos mahdollistaa Raappavuorentien oikaisemisen ja siihen liittyvän Martinlaaksontien liikenneturvallisuuden kannalta vaarallisen liittymän parantamisen. Nykyinen kadun linjaus on liian lähellä tulevaa risteysaluetta. Vihreä ryhmä jätti pöytäkirjalausuman, jonka tarkka sanamuoto tulee pöytäkirjaan, asia 16.

Hyväksyttäväksi esitettävät kaavamuutokset:

  • Asemakaavamuutos Länsimäki. Tarpeeton metroradan aluevaraus muutetaan julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi ja lähivirkistysalueeksi. Kaavamuutos mahdollistaa uuden päiväkotitontin Länsimäen kaupunginosaan, asia 18
  • Asemakaavamuutos Koivuhaka / Tikkurilantie 88. Kaavamuutos mahdollistaa neli- ja kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon ja liiketilojen rakentamisen tontille, asia 19
  • Asemakaavamuutos Nikinmäki / Harrikuja. Kaavamuutos mahdollistaa Pohjois-Nikinmäen täydentymisen kaksikerroksisilla pientaloilla ja palveluasumisella. Viheralueen määrä lisääntyy Karppipuistossa ja pienenee hieman Siimapuistossa, asia 20
  • Asemakaavamuutos Myllymäki / Vehkalan aseman länsipuoli. Kaavamuutoksella osoitetaan 19,7 hehtaarin alue toimitilarakennusten korttelialueeksi, liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten korttelialueeksi, suojaviheralueeksi sekä katualueeksi. Alueelle on sijoittumassa Veho Oy:n hyötyajoneuvojen myynti-, vuokraus- ja huoltotoimintoja laajoine pysäköintialueineen. Pieni osa voimassa olevan kaavan mukaista puistoa liitetään osaksi katualuetta, asia 21.

Lisäksi lautakunta päätti mm.:

  • esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle annettavaksi Uudenmaan liitolle esityksen mukainen lausunto Uusimaa 2050 -maakuntakaavaehdotuksesta, asia 8
  • esittää kaupunginhallitukselle annettavaksi Tuusulan kunnalle esityksen mukainen lausunto Tuusulan yleiskaava2040 -ehdotuksesta, asia 9
  • merkitä tiedoksi Myyr York Downtown -suunnittelukilpailun tulokset, asia 10
  • hyväksyä vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten uusimisen yleiset vuokrausperiaatteet, asia 24.

Lautakunta jätti asiakohdat 11, 12 ja 13 pöydälle.

Muuta asiat päätettiin esitysten mukaan. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 6.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter