Uudesta osaamiskeskuksesta lisäpontta maahanmuuttajien työllistymiseen

Vantaalaiset työttömät maahanmuuttajat saavat nyt entistä kohdennetumpaa osaamisen kartoitusta sekä ohjausta työnhakuun ja ammatilliseen kouluttautumiseen Vantaan osaamiskeskuksessa. Ensimmäiset asiakkaat pääsevät tutustumaan uuteen palveluun toukokuussa.

Palvelun avulla vailla työtä oleva maahanmuuttaja saa ohjausta oman osaamisen tunnistamiseen, tietoa suomalaisesta työelämästä ja koulutusrakenteesta sekä mahdollisuuden kehittää suomen kielen taitoa, ammatillista osaamista ja työelämävalmiuksiaan.

Palvelu alkaa kahden viikon kartoitusjaksolla, jonka aikana selvitetään asiakkaan osaaminen, ammatilliset tavoitteet sekä mahdolliset koulutustarpeet. Jakson aikana pyritään löytämään asiakkaalle parhaiten sopiva jatkopolku, esimerkiksi työllistyminen avoimille työmarkkinoille, työllistymistä tukeva palvelu, ammatillinen koulutus tai muu sopiva palvelu. Jokaiselle asiakkaalle nimetään oma palveluohjaaja, joka seuraa opiskelun tai työllistymisen etenemistä.

Palvelun tuottamisesta vastaavat Vantaan työllisyyspalvelut sekä nuoriso- ja aikuiskoulutus. Osaamiskeskus tekee tiivistä yhteistyötä TE-toimiston, oppilaitosten, järjestöjen ja yksityisen sektorin kanssa. Yhteistyön ansiosta maahanmuuttajien on entistä helpompaa ja nopeampaa löytää itselleen soveltuvat palvelut ja koulutusvaihtoehdot saman katon alta.

Osaamiskeskus toimii kahdessa paikassa: Lummetalossa Tikkurilassa ja Vantaan ammattiopisto Variassa.

Palvelusta kiinnostuneiden työttömien tulee ottaa yhteyttä omaan TE-asiantuntijaan, joka voi tarvittaessa ohjata asiakkaan osaamiskeskukseen.

Julkaistu: 13.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter