Vantaan koulujen ja päiväkotien keittiöt on tarpeen uudistaa

Vantaan kaupunki on kartoittanut keittiöiden nykytilanteen sekä tulevaisuuden vaihtoehdot toteuttaa koulujen ja päiväkotien ateriapalvelut. Vantaalla valmistetaan päivittäin 45 000 ateriaa, joista 30 300 on koululounaita, 11 600 päiväkotilounasta ja 3 100 hoivapalveluannosta. Lisäksi valmistetaan aamu-, väli- ja iltapaloja. Suurin ateriapalveluntuottaja on Vantaa Tilapalvelut Vantti Oy.

Koulujen ja päiväkotien keittiöiden nykytilanne on kriittinen. Tuotantokeittiöt alkavat olla vanhoja ja toimivat tuotantokapasiteettinsa äärirajoilla. Keittiöt ovat aikaisemmin suunniteltu lähinnä oman koulun ateriatarpeita varten. Tuotantokapasiteettia ei voi nostaa ilman mittavia peruskorjaustoimenpiteitä, laajennuksia ja laitehankintoja.

Vantaalla tutkittiin eri vaihtoehtoja ateriapalveluiden kehittämiseksi. Vaihtoehtoina esitettiin:

1. Säilytetään nykyisen keittiöverkoston rakenne, mutta muutetaan joidenkin parempikuntoisten koulujen keittiöiden toimintaperiaatteita ja tuotantomenetelmiä.

2. Yhden keskuskeittiön malli eli rakennetaan keskuskeittiö, johon keskitetään perusopetuksen, lukioiden sekä varhaiskasvatuksen aterioiden valmistus. Nykyiset tuotantokeittiöt sekä palvelukeittiöt muutetaan kuumennuskeittiöiksi.

3. Koulu- ja päiväkotiateriat ostettaisiin ulkopuolisilta toimijoilta. Kaikki koulujen ja päiväkotien keittiöt muutettaisiin kuumennuskeittiöinä toimiviksi palvelukeittiöiksi.

4. Koulu- ja päiväkotiateriat tai ainakin osa aterioista ostettaisiin ulkopuolisilta palveluntuottajilta, jotka vastaisivat myös palvelukeittiöiden toiminnasta.

Kaupunginhallitukselle esitettiin, että pilotoidaan vaihtoehtoja kolme ja neljä. Kaupunginhallitus päätti pyytää tarkemman pilotointisuunnitelman, jonka jälkeen päätetään mahdollisesta pilotoinnista. Kaupungin oma tilapalveluyhtiö Vantti Oy osallistuu suunnitelman laadintaan ja siinä huomioidaan muun muassa resurssiviisaus, ruoan laatu sekä henkilöstön asema.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat:

Tikkurila, Kielotie 15 sijaitseva Valtion virastotalo puretaan. Sen tilalle tulee asuinkerrostalojen kortteli ja päiväkoti. Kielotien ja Lummekujan varteen sijoittuu kivijalkaliiketiloja. Kielotiellä varataan tilaa katupuille ja Lummekujalla pikaraitiotielinjaukselle. Kirjastopuisto laajenee pohjoiseen nykyisen pysäköintialueen paikalle. Rakennusoikeutta kerrostaloille tulee yhteensä 27 600 kerrosneliötä ja päiväkodille 1 500 kerrosneliötä.

Asola, Ojalehdonkuja 2 kaavamuutos mahdollistaa 9-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen. Rakennusoikeutta tulee 13 610 kerrosneliötä, josta liiketilaa katutasoon vähintään 110 kerrosneliötä.

Julkaistu: 12.8.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter