Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitetään Aviapoliksen Markkatien tonttikisan voittajaksi NREP Oy:n hanketta

Vantaan kaupunki järjesti julkisen haun Markkatien kolmesta toimitilatontista viime keväänä (11.3.-14.5.2019). Tontit sijaitsevat Lentoasemantien itäpuolella ja Tikkurilantie eteläpuolella, aivan Aviapoliksen ytimessä ja 500 metrin päässä juna-asemasta. Kaupunkisuunnittelulautakunnalle esitetään, että alueelle myönnetään suunnitteluvaraus NREP Oy:n Mark of Huber -nimisen toimisto- ja hotellihankkeen suunnittelua ja rakentamista varten (asia 18). Kaupunki edellytti tonttihaussa kaupunkikuvallisten ja toiminnallisten kriteerien lisäksi vahvasti pyrkimystä hiilineutraaliuuteen. Mark of Huber -hanke hyödyntääkin muun muassa maalämpöä ja aurinkoenergiaa, tilat ovat muuntojoustavia ja rakennuksissa on viherkattoja. Hanke tukee myös kestävää liikkumista panostamalla muun muassa sähköautojen ja -polkupyörien latauspaikkoihin pysäköintilaitoksen yhteydessä. Kaiken kaikkiaan hankekokonaisuuden todetaan olevan vaihteleva, eloisa ja kaupunkimainen korttelikokonaisuus, joka huipentuu maamerkkimäiseen hotellitorniin ja vehreään ja viihtyisään sisäpihaan.

Tonteille on alustavien suunnitelmien pohjalta suunniteltu rakennettavan yhteensä noin 18 100 kerrosneliötä, ja myyntihinnaksi muodostuisi noin 8,4 miljoonaa euroa. Suunnitteluvaraus on voimassa 31.10.2020 asti. Hanke alustavasti valmistuisi kevään 2023 aikana. Aiheesta lisää myös NREP Oy:n lehdistötiedotteessa.

Lisäksi lautakunnan 30.9. kokouksen esityslistalla muun muassa:

  • Asemakaavan muutos Veromies, Pyhtäänkorventie: Pytinojan ympärille suunnitellaan asuinrakentamista 23 000 kem2 eli noin 460:lle asukkaalle. Pytinojaa ja sen pientä koskea ympäröi viheralue ulkoilureitteineen ja oleskelupaikkoineen. Asuinrakentaminen sovitetaan mittakaavaltaan hienoon luontoon ja nykyiseen rakennuskantaan sopivaksi. Kaavamuutosta esitetään nähtäville. (asia 6)
  • Teollisuustontin myyminen Ylästöstä SRV Rakennus Oy:lle perustettavan kiinteistöyhtiön Tontin rakennusoikeus on 11 782 k-m2 ja sen myyntihinta on 2 709 860 euroa. (asia 19)
  • Asuntotontin myyminen Koivuhaasta TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntotuotantona toteutettavaksi 763 800 euron hintaan. (asia 23)
  • Asuntotontin myyminen Leinelästä Skanska Oy:lle vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa varten 1 923 210 euron hintaan. (asia 24)

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 26.9.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter