Oppilaiden aktiivisuus ratkaisi - opetuslautakunta päätti, että Rajatorpan koulun nimi ei muutu

Lautakunta päätti 4.11. kokouksessaan äänestyksen jälkeen, että Rajatorpan koulun nimi muuttuu Vapaalan kouluksi. Päätöksestä on tehty kaksi oikaisuvaatimusta. Lautakunta päätti jättää tutkimatta koulun oppilaskunnan hallituksen tekemän oikaisuvaatimuksen, koska alle 18-vuotiaat eivät hallintolain mukaan voi itse tehdä oikaisuvaatimusta. Sen sijaan lautakunta päätti hyväksyä toisen, kahdeksan kuntalaisen tekemän oikaisuvaatimuksen ja olla muuttamatta koulun nimeä, mikä oli myös oppilaskunnan toive, asia 7.

Kytöpuiston koulun perusparannuksen tarveselvitys

Lautakunta hyväksyi osaltaan Kytöpuiston koulun korjaustöiden tarveselvityksen, joka etenee seuraavaksi hyväksyttäväksi tekniseen lautakuntaan. Koivukylässä sijaitsevan, vuonna 1980 rakennetun Kytöpuiston koulun perusparannuksen tarveselvityksessä on tarkasteltu sekä rakennuksen teknisiä korjaustarpeita että toiminnallisia tilamuutoksia. Korjaustyöt on tarkoitus toteuttaa vuosina 2023–2024 ja niiden kustannusennuste on 8 600 000 €. Jäsen Kai-Ari Lundell jätti pöytäkirjalausuman, että peruskorjauksen sijaan tulisi rakentaa uusi koulu. Aiheesta enemmän ennakkotiedotteessa, asia 18.

Nikinmäen koulun hankesuunnitelma

Opetuslautakunta hyväksyi osaltaan Nikinmäen koulua koskevien tilamuutosten, nuorisotilan ja 1. kerroksen opetustilojen hankesuunnitelman, joka etenee seuraavaksi hyväksyttäväksi maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle. Hankesuunnitelmassa on tarkasteltu opetustilojen muutostöitä ja nuorisotilan rakentamista olemassa oleviin tiloihin. Luokkasiivessä tehtävien tilamuutostöiden tavoitteena on helpottaa uuden opetussuunnitelman toteuttamista. Hankesuunnitelman tavoitehinta on 309 000 €. Vapaa-ajan lautakunta käsittelee asiaa 10.12. kokouksessaan, aiheesta enemmän vapaa-ajan lautakunnan ennakkotiedotteessa, asia 19.

Veromäen koulun paviljonkitarve

Lautakunta päätti esittää maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle, että Veromäen koululle hankitaan lisätilaa. Veromiehen alueen rakentuessa ja perusopetusikäisten ikäluokkien kasvaessa Veromäen kouluun on tarpeen toteuttaa erityisesti luokkien 7.-9. tarpeisiin erityisvarusteltuja väliaikaisia aineopetustiloja ennen kuin alueelle valmistuu riittävästi koulutiloja. Paras lisätilan sijoituspaikka olisi Veromäen koulun kenttä, mikä edellyttää kaavamuutosta kohteeseen. Syksystä 2020 alkaen koulu tulee käyttämään Sanomalan väistötilaa, asia 20.

Lautakunnan muita päätöksiä

  • Päätettiin jakaa palveluntuottajille ylimääräisenä avustuksena perusopetuksen iltapäivätoiminnan kehittämiseen 20.9. lapsilukumäärän mukaan 52 €/lapsi ja korvata näin syksyn 2019 maksuhuojennuksista aiheutuneet menetykset, asia 8
  • Oppilasmäärien kasvusta johtuen päätettiin perustaa 46 uutta perusopetuksen erityisopettajan ja lehtorin virkaa 1.8.2020 alkaen, asia 10
  • Päätettiin esittää muutoksia Vantaan ammattiopisto Varian media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon opiskelijaksi ottamisen perusteisiin sekä täydentää jatkuvan haun opiskelijaksi ottamisen perusteita englanninkielisen ravintola- ja cateringalan perustutkinnon kielitaitovaatimusten osalta, asia 15
  • Päätettiin hyväksyä 109 kunnallista ja 20 yksityistä päiväkotia tai koulujen tiloissa toimivaa toimipistettä suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikaksi lukuvuonna 2020–2021. Järjestämispaikoista 49 tarjoaa englannin kielirikasteista esiopetusta ja kaksi laajamittaista englanninkielistä esiopetusta, asia 17.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. Esityslista kokonaisuudessaan.

Julkaistu: 9.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter