Koulutus ja turvallisuus vähentävät hyvinvointieroja

Kaupunginhallitus hyväksyi myönteisen erityiskohtelun ohjelman toimenpiteet vuodelle 2020. Ohjelma vähentää hyvinvointieroja eri alueilla. Keinot löytyvät erityisesti lapsille ja nuorille kohdennetuista palveluista sekä viihtyisyyden lisäämisestä valituilla alueilla.

Ohjelman toteutukseen on varattu kuusi miljoonaa euroa vuosina 2019 – 2021, kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2020 ohjelman painopisteet ovat:

1. Vahvistamme osaamista – turvaamme koulupolkua

2. Lasten ja perheiden hyvinvointi

3. Yhteisöllisyyden ja turvallisuuden vahvistaminen.

Toimenpiteitä ovat muun muassa ympäristön laatutason parantaminen, asukasyhteistyön kehittäminen, kuraattorien ja erityisnuorisotyöntekijöiden palkkaaminen, suomen kielen opetuksen lisääminen sekä vanhusten, vauvaperheiden ja maahanmuuttajien palvelujen tehostaminen. Kaupunginhallitus päättää vielä kevään aikana erikseen kaupunkiympäristön käyttöön osoitettavien rahojen käytöstä.

Kaupunginhallitus myönsi avustuksia myönteisen erityiskohtelun ohjelman toteuttamiseen järjestöille yhteensä 200 000 euroa. Avustusta myönnettiin orkesteri-, kahvila- ja tanssitapahtumien järjestämiseen, opettajien ja vapaaehtoisohjaajien kouluttamiseen sekä liikuntaharrastuksen tarjonnan lisäämiseen.

Tukea nuorten työllistymiseen ensi kesänä

Vantaa jakaa 15 – 18 vuotiaille nuorille kesätyöseteleitä ensi kesän työllistymiseen. Rahaa on varattu 310 000 euroa ja se jaetaan 300 euron arvoisten kesätyösetelein muodossa nuorille, jotka työllistyvät yrityksiin ja yhdistyksiin. Yrityksen tai yhdistyksen ei tarvitse olla vantaalainen.

Kesätyöseteli jaetaan Vantaan jokaiselle 9.-luokkalaiselle kouluissa. Lisäksi seteleitä jaetaan 900 kappaletta Vantaa-infoissa ja nuorten Ohjaamossa. Nämä setelit on tarkoitettu vuosina 2002-2005 syntyneille nuorille, jotka eivät saa seteliä koulunsa kautta. Nuoren on haettava kesätyöseteli henkilökohtaisesti ja hänen on hakiessaan todistettava henkilöllisyytensä sekä osoitettava saaneensa kesätyöpaikan. Rahasta varataan 24 000 euroa Kesäyrittäjyyskampanjan tukemiseen. Kesäyrittäjyys-kampanja tarjoaa vaihtoehdon kesätyölle yrittämisestä kiinnostuneille nuorille kevytyrittäjyyden muodossa.

Valtuustolle päätettiin esittää hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavat:

-Tammisto, Tammistontie 2, joka käsittää 3-5-kerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Tammistontien ja Tammiston kauppatien risteykseen näkyvälle paikalle.

-Veromies ja Koivuhaka, Kiitoradankujan ympäristöön osalle asemakaavoittamatonta aluetta kaavoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta. Kerrosala on yhteensä 9200 k-m².

Julkaistu: 16.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter