Uudenmaan sote-erillisselvitys: jatkovalmistelu viiden alueen pohjalta

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin mahdollisen sote-erillisratkaisun selvityksen loppuraportissa esitetään, että jatkovalmistelu pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen neljällä itsehallintoalueella ja Helsingin kaupungilla.

Myös erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu olisi ensisijaisesti alueilla. Raportti lähtee lausuntokierrokselle tammikuussa.

Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin sote-erillisratkaisun vaihtoehtoja selvitettiin tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja HUS:n kanssa syksyllä 2019. Selvityksessä tarkasteltiin mahdollisen erillisratkaisun perusteluja, perustuslaillisia reunaehtoja ja toteutuksen vaihtoehtoja.Esitetty ratkaisu huomioisi Uudenmaan erityispiirteet, ja muutos olisi kokonaisuutena parhaiten hallittavissa.

HUS vastaisi lakisääteisesti kiireellisestä, vaativasta ja yliopistosairaalalle kuuluvasta erikoissairaanhoidosta ja tämän järjestämiseksi tarpeellisesta muusta erikoissairaanhoidosta. Itsehallintoalueiden ja HUS:n työnjako linjattaisiin tarkemmin järjestämissopimuksessa, jonka perusvaatimukset määriteltäisiin lainsäädännössä.

Ehdotukset vaativat monelta osin jatkovalmistelua. Jatkovalmistelussa on STM:n tiedotteen mukaan tärkeää huomioida yleisemmät vaikutukset kuntien talouteen ja pitkän aikavälin kestävän kasvun edellytyksiin Uudellamaalla ja koko maassa. Lainsäädännöllinen toteutus ratkaistaan sote-uudistuksen lainsäädännön kokonaisuuden valmistelun yhteydessä.

Lisätietoa uudistuksesta sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen: Vantaa ja Kerava muodostavat sujuvien yhteyksien sote-alueen

Julkaistu: 20.12.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter