Lausunto sote-erillisselvityksen loppuraportista kaupunginhallituksessa

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 10. helmikuuta lausuntoa Uusimaa-PKS-Helsinki sote-erillisselvityksen loppuraportista.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan alueelliset erityispiirteet otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ja palvelujen järjestämisessä, ja hallitus selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Loppuraportissa esitetty erillisratkaisu sisältää ehdotuksen Uudenmaan aluejaosta neljään itsehallintoalueeseen ja Helsingin kaupunkiin, jolle annettaisiin samat tehtävät kuin itsehallintoalueille.

Vantaan lähtökohta uudistukselle on ollut kuntapohjainen malli. Lausuntoesityksen mukaan olisi ollut toivottavaa, että Uudenmaan kuntien esittämää kuntapohjaista ratkaisua oltaisiin aidosti ja perusteellisesti selvitetty yhtenä organisoinnin vaihtoehtona. Suurimmaksi kysymysmerkiksi nähdään talous: uudistuksen taloudellisia vaikutuksia ei ole selvitetty eikä ole tiedossa, mitä malli tarkoittaa itsehallintoalueiden taloudelle, alueen kuntien taloudelle tai veronmaksajille.

Vantaa korostaa ohjausryhmän näkemystä siitä, että rahoitusratkaisun valmistelussa tulee ottaa huomioon ja arvioida mallin vaikutuksia kasvavien kaupunkien ja kuntien elinvoimaan, investointikykyyn ja -tarpeisiin nähden pitkällä aikavälillä.

Esitetty neljän itsehallinnollisen alueen ja Helsingin kaupungin muodostama Uudenmaan erillisratkaisumalli on alueelle parempi kuin yhden Uudenmaan maakunnan malli. Esitetyllä aluejolla soteuudistuksen toteuttaminen olisi helpommin hallittavissa ja riskittömämmin toteutettavissa kuin 1,7 miljoonan asukkaan maakunnan rakentaminen. Esitettynä itsehallintoalueena Vantaan ja Keravan kaupunkien yhdessä muodostama itsehallintoalue on asiallinen ratkaisu. Vantaa ja Kerava tekevät jo nyt yhteistyötä ja käyttöön on tulossa yhteinen potilastietojärjestelmä Apotti.

Lukuisia uudistuksen toteutumisen kannalta keskeisiä asioita on auki ja arvioimatta. Lainsäädäntöä tulee kaikilta osin valmistella tiiviissä yhteistyössä kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien kanssa, lausuntoesityksessä todetaan. Tutustu lausuntoon tarkemmin kokouksen esityslistalta.

Muita kokouksen aiheita

  • Vantaan kaupungin osakkuus Suomi-Rata Oy -hankeyhtiössä 2020
  • Kaavoitusohjelman 2020 painopisteet
  • Liittyminen Suomen kasvukäytävä -verkostoon

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 6.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter