Vantaa haluaa lisää raiteita laajentamaan työssäkäyntialuetta

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen pitää suunniteltua Suomirataa paitsi Vantaan kaupungin liikenneyhteyksien myös kansalliselta kannalta tärkeänä hankkeena. Nopea ratayhteys edistää kaupunkiseutujen muodostumista yhteneväiseksi työssäkäyntialueeksi. Vantaalla se vahvistaisi lentokenttäympäristön kehittämistä.

Helsingistä lentoaseman kautta Tampereelle ja myöhemmin mahdollisesti aina Ouluun asti kulkevan Suomiradan varrella asuu puolet suomalaisista ja bruttokansantuotteesta 2/3 syntyy sen vaikutusalueella. Suomiradan ensimmäinen osuus, ns. Lentorata, on Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle suunniteltu tunnelirata, joka parantaa pääradan kapasiteettia ja vähentää häiriöherkkyyttä.

Vantaan hyvä työllisyyskehitys on perustunut merkittävältä osin Suomen nopeimmin kasvava työpaikka-alueen Aviapoliksen kasvuun. Kehäradan kapasiteetti ei tule jatkossa riittämään matkustajamäärän kasvuun ja ruuhkautuneet joukkoliikenneyhteydet voivat haitata Aviapoliksen jatkokehitystä. Tehokkaat liikenneyhteydet hyödyttävät Vantaan asukkaita ja alueen elinkeinotoimintaa, ja ovat keskeisiä myös yritysten kansainvälisen saavutettavuuden kannalta.- Suomirata on vireillä olevista ratahankkeista se, joka kasvattaa koko Suomen kilpailukykyä eniten. Aviapoliksen ja lentoaseman ympäristön kehittyminen on myös Vantaalle merkittävä asia, tuohan alueen kasvu lisää työpaikkoja ja tuloja kaupunkiin, sanoo kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Hiilineutraali Suomi 2035 tavoite edellyttävät, että Suomi investoi nopeisiin ratayhteyksiin maan sisäisessä liikenteessä nykyistä enemmän. Liikenteen osuus Vantaan kasvihuonekaasupäästöistä on runsas kolmannes ja puolet siitä aiheutuu henkilöautoliikenteestä. Joukkoliikenne ja erityisesti raideliikenne ovat keskeinen työkalu vähennettäessä tarvetta auton käyttöön ja tavoiteltaessa hiilineutraalia yhteiskuntaa. - Suomiradan myötä myös lähiliikenteen vuoroja olisi mahdollista lisätä ja tehdä raiteista yhä houkuttelevampi vaihtoehto. Moni etsii jo asuin- ja työpaikkansa sen perusteella, minne pääsee raiteita pitkin. Rataliikenteen paraneminen vähentäisi henkilöautoliikennettä myös valtateillä ja parantaisi merkittävästi työasiointiyhteyksiä Tampereelle ja Lahteen. Pääkaupunkiseudulla työvoimapula on kasvanut merkittävästi ja siksi työssäkäyntialueita tulee laajentaa, Viljanen lisää.

Vantaan kaupunginhallitus päätti tänään esittää kaupunginvaltuustolle, että Vantaan kaupunki merkitsee perustettavan Suomi-Rata Oy -hankeyhtiön osakkeita enintään 12 miljoonalla eurolla. Sijoituksella kaupunki sitoutuu ainoastaan hankkeen suunnitteluun.

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti jo viime keväänä, että Vantaa lähtee osakkaaksi Suomi-Rata Oy hankeyhtiöön 4 miljoonan euron osakeomistuksella. Hankeyhtiön valmistelu on sen jälkeen edennyt Vantaan näkökulmasta parempaan suuntaan. Uusi osakassopimus koskee pelkän alkuvaiheen sijaan radan koko esisuunnittelua aina rakentamissuunnittelun alkamiseen saakka. Mukana on useampia kaupunkeja ja kuntia. Kokonaisuuden kannalta nyt esittelyssä oleva hankeyhtiö on Vantaalle edullisempi kuin viimevuotinen ehdotus.

Hankeyhtiön suunnitteluvaiheen pääomitustarpeeksi on arvioitu 155milj. euroa, mistä valtion osuus olisi suunnitelmien mukaan 51 prosenttia. Radan toteutuksen kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 5,5 – 6 miljardia euroa. Rakentamisvaiheen pääomitus ja omistusosuudet ratkaistaan erikseen, nyt tehtävä päätös koskee vain suunnitteluvaihetta.

Julkaistu: 10.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter