Kimppakyytiauto Aviapoliksen asemalla

Aviapoliksen kimppakyytikokeilu herätti kiinnostusta useammassa kaupungissa

Maaliskuun lopussa päättyvässä 6Aika Perille asti -hankkeessa toteutettiin erilaisia älykkään ja kestävän liikkumisen kokeiluja.

6Aika Perille asti -hankkeessa tehtiin vuosina 2018 – 2020 yhteensä 20 kaupunkiliikkumisen kokeilua Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Yhteiskehittämiseen osallistui lähes 200 toimijaa. Lisäksi kokeiluiden tueksi tehtiin paljon tutkimustyötä muun muassa osatoteuttajina olleiden Metropolia AMK:n, Aalto-yliopiston ja Demos Helsingin toimesta.

Vantaalla tehtiin hankkeen aikana yhteensä viisi kokeilua: Ääniopastetut reitit, Pyörä palveluna yrityksille, Stopoverguide.fi, Aviapolis-kimppakyytipalvelu ja Talvimatkailukokeilu. Kokeiluista syntyneitä oppeja ja tuotoksia esiteltiin hankkeen päätöstilaisuudessa Heurekassa yli 70:lle yritysten, kaupungin, tutkimus- ja kehityslaitosten, oppimiskeskusten, ajatushautomoiden sekä hankkeiden edustajalle.

Vantaalla työmatkaajille suunnattu kimppakyytikokeilu on herättänyt kiinnostusta eri kaupungeissa. Kokeilussa mukana olleiden yritysten työntekijöillä oli mahdollisuus tarjota ja pyytää kimppakyytiä selainpohjaisen ratkaisun avulla. Aviapoliksen alueella tehdyn kokeilun perusteella pystyttiin tunnistamaan ne kriittiset kehityskohteet, jotka mahdollistivat palvelun laajamittaisemman käyttöönoton. Kokeilun ”rohkaisemana” palvelun toteuttanut CoReorient Oy on laajentunut Turkuun, Jyväskylään ja Lahteen ja muutamaan pienempään kuntaan. Myös Vantaan kaupunki on osoittanut alustavan kiinnostuksensa kimppakyytien tuomiseksi omalle henkilökunnalleen. Tämän osalta tilanne on kuitenkin vielä keskusteluasteella.

Ääniopastetut reitit -kokeilussa Aviapoliksen alueen hotelleissa majoittuvilla oli mahdollisuus testata ääniopastettuja reittejä, joiden avulla matkailija saattoi tutustua lähialueeseen kävellen, juosten tai pyöräillen. Palvelu jää alueelle käyttöön.

Stopoverguide.fi -kokeilussa Vantaalla pysähtyviä stopover-matkailijoita houkuteltiin saavuttamaan alueen palvelut ja elämykset rajallisessa ajassa digitaalisen palveluratkaisun keinoin. Stopoverguide.fi -palvelua ylläpidetään vähintään lokakuuhun 2020 saakka. Tänä aikana sovellusta kehitetään kokeilusta saatujen oppien ja palautteen perusteella.

6Aika Perille asti -hankkeen tarkoituksena on ollut helpottaa ihmisten viimeisen kilometrin saavutettavuutta älykkäitä liikkumisen palveluja hyödyntäen. Nopeat kokeilut avaavat tietoisuutta uusista, älykkäistä ja kestävistä liikkumisratkaisuista, mutta pysyviä muutoksia liikkumiseen ne eivät ratkaise heti, vaan istuttavat ratkaisunsiemenen muhimaan. Perille Asti -hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa.

Lisätietoja kokeiluista.
Videomateriaalia kokeiluista.

Julkaistu: 19.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter