Sairauspoissaolojen 0,4 prosenttiyksikön lasku toi Vantaalle 2,1 miljoonan säästöt

Vantaan henkilöstökertomus 2019 on julkaistu. Se sisältää vuoden tärkeimpiä tapahtumia ja mielenkiintoisia henkilöhaastatteluja. Yksi viime vuoden kohokohdista oli sairauspoissaolojen lasku.

Vantaan kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot ovat laskeneet vuoden 2019 aikana peräti 0,4 prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 luku oli 4,35 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 4,71 prosenttia.

– Sairauspoissaolojen lasku ei ole sattumaa, vaan ahkeran työn tulos. Kiitos siitä työhyvinvoinnin ammattilaisillemme ja esimiehillemme. Työ tuotti laskennallisesti 2,1 miljoonan euron säästöt henkilöstömenoissa, toteaa henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Myös pitkät yli 90 päivää kestäneet sairauspoissaolot laskivat. Vuoteen 2018 verrattuna 90 päivää sairastaneita oli vuonna 2019 13 prosenttia vähemmän. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa suunnitelma työkyvyn edistämisestä ja työssä jatkamisen tukemisesta tehtiin 90 prosentille yli 90 päivää sairastaneista.

Syksyn 2019 aikana Vantaalla kiinnitettiin erityistä huomiota uhka- ja väkivaltatilanteisiin ja työturvallisuuden parantamiseen. Kaupungin #Ollaanihmisiksi-kampanja sai kunniamaininnan kuntatyön kehittämiskilpailu Kuntekossa Vuoden viestintäteko -sarjassa. Työturvallisuusjärjestelmä Tutkan ilmoitukset kasvoivat 3 682:een, kun edellisvuonna ilmoituksia oli 3 424. Esimiehet olivat käsitelleet vuoden loppuun mennessä 80 prosenttia työturvallisuusilmoituksista.

Uusia avauksia saatavuushaasteiden selättämiseksi

Pääkaupunkiseudun kunnallisia työnantajia vaivaa kova työvoimapula. Samaan aikaan väestönkasvu on ennätyksellisen suurta pääkaupunkiseudun kunnissa, väestö ikääntyy ja palvelutarve kasvaa sekä työikäisten työntekijöiden ikäluokat pienevät. Myös koulutuspaikat kunta-alan ammatteihin ovat olleet jo pitkään riittämättömiä pääkaupunkiseudulla.

Työvoiman saatavuus heikkeni myös Vantaalla: kaupungin työpaikkoihin oli vuonna 2019 11,2 prosenttia vähemmän työnhakijoita kuin vuonna 2018. Haastavassa tilanteessa Vantaan lähtövaihtuvuus kuitenkin pieneni 7,9 prosenttiin edellisvuoteen verrattuna (8,3 prosenttia).

Vantaa kokeili viime vuonna myös anonyymia rekrytointia yhteensä 25 rekrytoinnissa. Anonyymi rekrytointi otetaan käyttöön yhtenä rekrytointimuotona vuoden 2020 aikana edistäen yhdenvertaisuutta ja vastuullisuutta.

Saatavuushaasteisiin vastataan muun muassa tehostamalla Vantaan kaupungin markkinointia työnantajana. Vantaa on alkanut näkyä entistä enemmän muun muassa somessa erilaisten työntekijätarinoiden avulla (#töissävantaalla) ja rakentaa työnantajakuvaa entistä määrätietoisemmin. Kehittämistoimenpiteet jatkuvat vuonna 2020. Myös henkilöstöjohtamisen laatuun kaikilla organisaation tasoilla panostetaan ja henkilöstöä otetaan mukaan työn kehittämiseen.

Organisaatiota uudistettiin isosti

Kaupungin organisaatiorakenne muuttui 1.1.2020 kaikilta muilta osin, mutta sosiaali- ja terveystoimi oli linjattu muutoksen ulkopuolelle maakuntauudistuksen takia. Uudella organisaatiorakenteella tavoitellaan kaupunkia, jossa strategia ohjaa entistä paremmin toimintaa ja koko konsernia ohjataan yhdenmukaisemmin. Uuden Vantaan rakentaminen käynnistyi erityisesti syksyllä 2019 henkilöstöä osallistaen, ja työ jatkuu useilla palvelualueilla työpajoissa ja kehittämispäivissä.

Uuden Vantaan organisaatiomuutos on näkynyt Vantaan HR:ssä jatkuvana muutos- ja valmennustukena organisaation eri tasoilla. Johtamisosaamisen kehittämisessä on jatkettu strategiasta tulevien johtamisen painopisteiden eteenpäinviemistä. Tämän valtuustokauden strategiassa johtamisen painopistealueina ovat valmentava suorituksen johtaminen, itsensä johtaminen, yhteistyö- ja palautekulttuuri sekä rohkean kokeilukulttuurin kehittäminen.

Tutustu vuoden 2019 henkilöstökertomukseen.

Lisätietoja: henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen 040 570 5593 tai kirsi-marja.Lievonen@vantaa.fi

Julkaistu: 4.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter