Manttaalitien kaavamuutos kaupunginhallitukseen

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 9.3.2020 kokouksessaan Veromiehen kaupunginosassa osoitteessa Manttaalitie 10-14 sijaitsevan korttelin ja virkistysalueen asemakaavamuutosta, asia 27.

Manttaalitien varteen on tulossa 5-8 -kerroksisia asuinkerrostaloja 640:lle asukkaalle. Rakennusten maantasokerroksiin rakennetaan Pytinojan ja Manttaalitien suuntaan avautuvia townhouse-tyyppisiä asuntoja. Korttelipihoille tulee leikkipaikat ja talousrakennukset, joihin voi rakentaa mm. pihasaunoja. Alueelle sijoittuu lisäksi asumista palveleva pysäköintitalo, jonka katolle suunnitellaan kasvihuoneita ja muita istutuksia. Alueella sijaitseva vuonna 1987 rakennettu Wulffin kauppavarasto on tarkoitus purkaa.

Manttaalitien lännen puoleinen jalkakäytävä toteutetaan puistoraittina. Tietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena osana suunnitelmaa. Alueen koillisnurkassa Pytinoja säilyy luonnontilaisena. Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille.

Asemakaavamuutosehdotus sekä tonttijaon muutosehdotus on ollut nähtävillä 24.9.‒23.10.2019, minä aikana ei jätetty yhtään muistutusta. Lausunnot pyydettiin Uudenmaan ELY-keskukselta, Helsingin seudun liikenteeltä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalveluilta (HSY) sekä Vantaan Energia Oy:ltä.

Kokouksen muita aiheita

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 5.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter