Kaupunginvaltuuston käsittelyyn hallintosäännön muutos ja henkilöstökertomus

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 23. maaliskuuta käsittelemään mm. muutosta hallintosääntöön. Voit seurata kokousta suorana kello 18 alkaen Vantaa-kanavalla.

Nyt käsittelyyn tulevalla hallintosäännön muutoksella varaudutaan torjumaan entistä tehokkaammin tartuntatautien aiheuttamaa vaaraa (asia 4). Tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n mukainen toimivalta on vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi tarkoituksenmukaista siirtää sosiaali- ja terveyslautakunnalta kaupunginhallitukselle. Laissa tarkoitetut toimenpiteet kuten yleisten kokousten kieltäminen tai toimipisteiden sulkeminen on erittäin merkittävää julkisen vallan käyttöä, jolloin on luontevaa, että päätöksentekijänä on keskeisin kaupungin operatiivinen toimielin. Kaupunginhallitus pystyy myös tehokkaammin tarkastelemaan tarvittavien toimenpiteiden suhdetta muuhun kaupungin toimintaan ja yhteensovittamaan toimintoja kokonaisuutena. Kaupunginhallituksella on myös lautakuntaa paremmat edellytykset arvioida, miten toimenpiteet vaikuttaisivat kaupungin tavoitteiden ja talousarvion toteutumiseen.

Valtuusto tutustuu myös Vantaan vuoden 2019 henkilöstökertomukseen (asia 5), joka kuvaa henkilöstöjohtamisen ja henkilöstön kehittämisen tilaa, niille asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja kehittämistoimia. Viime vuoden henkilöstökertomus sisältää tietoa muun muassa ison organisaatiomuutoksen toteuttamisesta, työturvallisuuden parantamisesta, anonyymistä rekrytoinnista, sairauspoissaolojen vähenemisestä sekä toimenpiteistä työvoiman saatavuushaasteiden selättämiseksi. Vantaan kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolot ovat laskeneet vuoden 2019 aikana peräti 0,4 prosenttiyksikköä. Vuonna 2019 luku oli 4,35 prosenttia. Lasku toi kaupungille 2,1 miljoonan euron säästöt. Lue koko kertomus nettisivuillamme.

Manttaalitielle suunnitellaan uusia asuntoja

Kokouksen listalla on myös asemakaavamuutos Veromiehen Manttaalitiellä, reilun kilometrin päässä Aviapoliksen juna-asemalta (asia 16). Manttaalitien varteen on tulossa 5−8-kerroksisia taloja 640 asukkaalle. Maan tasolle rakennetaan Pytinojan ja Manttaalitien suuntaan avautuvia townhouse-tyyppisiä asuntoja. Korttelipihoille tulee leikkipaikat ja talousrakennukset, joihin voi rakentaa mm. pihasaunoja. Asukkaiden käyttöön suunnitellaan myös pysäköintitalo. Alueella sijaitseva vuonna 1987 rakennettu Wulffin kauppavarasto on tarkoitus purkaa. Manttaalitien lännen puoleinen jalkakäytävä toteutetaan puistoraittina. Tietä pitkin kulkevaa Pytinojaa hyödynnetään vesiaiheena. Alueen koillisnurkassa Pytinoja säilyy luonnontilaisena, ja Pytinojanpuistoon varataan tilaa laajoille hulevesialtaille.

Kokouksen muut aiheet ja esityslista ovat nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Valtuustoinfot peruttu keväällä

Kaupungin päätöksentekokyky varmistetaan myös koronaviruksen aikana, ja varsinaiset päätöskokoukset pidetään aikataulun mukaisesti. Muita toimielinten kokouksia, tapaamisia ja tutustumiskäyntejä siirretään, joten myös kaupunginvaltuuston infot (päätöskokousta edeltävänä torstaina) on peruttu toukokuun loppuun asti.

Julkaistu: 18.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter