Sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa kantaa Peijaksen sairaalakampuksen suunnitelmiin

Lautakunta käy lähetekeskustelun asiasta kokouksessaan 14.4.2020.

Vantaalla toimiva Peijaksen sairaala on HUS:n ja Vantaan yhteisesti omistama sairaala, jossa on HUS:n erikoissairaanhoidon toimintoja ja Vantaan sairaalan perusterveydenhuollon toimintoja. Vantaan sairaala Sairaalan toiminta sijoittuu tällä hetkellä osin Peijaksen sairaalan tiloihin ja osin Katriinan sairaalaan. HUS on aloittanut Peijaksen kampuksen pitkän aikavälin toiminta- ja tilasuunnittelun, jonka tavoitteena on laatia peruskorjaus- ja uudistamisohjelma seuraavalle 10-15 vuodelle.

Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa. Tulevaisuudessa Peijasta kehitetään edelleen asiakaslähtöiseksi, toimintavarmaksi ja monipuoliseksi keskukseksi, jossa toteutuu saumaton ja toimiva kokonaisuus perusterveydenhuollon kanssa.

Peijaksen kampusalueen tila- ja toimintasuunnitelma osuvat Vantaan kannalta erinomaiseen aikaan. Vantaan sairaalassa on meneillään kehittämisohjelma vuosille 2020-2021. Sen painopisteinä ovat potilaskokemuksen hyödyntäminen, sujuvan ja vaikuttavan hoidon edistäminen, osaamisen vahvistaminen, uusien potilaslähtöisten palvelumallien kehittäminen sekä valmentavan johtamisen vahvistaminen. Samalla osana tätä kehittämisohjelmaa arvioidaan ja suunnitellaan myös sairaalan tulevaisuuden tilaratkaisuja.

Lautakunnassa käsitellään nyt Vantaan sairaalan tulevaisuuden kuvaa ja tilaratkaisuja vuoteen 2030 saakka, joiden suunnittelu ovat sidoksissa em. kehittämisohjelmaan. Palveluverkkosuunnitelmassa vuosille 2018–2027 tarkastellaan sairaalatoimintaan liittyviä muutos- ja kehittämistarpeita pidemmälle tulevaisuuteen.

Peijaksen kampuksen suunnittelu lähtee etenemään toiminnan suunnittelusta ja rakentamisvaihtoehtojen selvityksestä. Tarkempi rakennuksiin tulevien toimintayksiköiden ja sairaansijojen määrittely, hankkeiden kustannukset ja aikataulut tarkentuvat hankeselvityksen aikana.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liiteaineistoihin

Julkaistu: 9.4.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter