Vantaan ratikka ja Kehä III saivat tukea – hallituksen lisäbudjetti oikean suuntainen

Hallituksen eilinen ehdotus lisäbudjetiksi sisältää 1,4 miljardin tukipaketin kunnille. Se helpottaa arviolta neljän miljardin tulo- ja menovajeen kattamista kunnissa. Samassa yhteydessä tehty MAL-sopimus turvaa tulevaisuuden investointeja Vantaalla. Ratikan suunnittelun ja Kehä III:n perusparantaminen ovat investointeja tulevaisuuteen.

Ratikan suunnittelu varmistui – Vantaa kasvaa itä-länsisuunnassa

MAL (maankäyttö, asuminen, liikenne) -sopimuksessa päätettiin Vantaan ratikan saamasta suunnittelutuesta. Valtio maksaa 30 prosenttia ja enintään 6,1 miljoonaa euroa ratikan suunnittelukustannuksista.

- Ratikka on Vantaan kaupunkikehittämisen kärkihanke, jolle valtion tuen lisäksi olemme hakeneet rahoitusta EU:sta. Se ratkeaa heinäkuun lopussa, toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Itä-Helsingin ja lentoaseman kytkeminen toisiinsa sujuvalla yhteydellä luo merkittävän kasvukäytävän alueelle, jolla rakentamiselle on vielä tilaa.

MAL-sopimuksessa osoitettiin rahaa myös Kehä III:n perusparantamiseen. Väylän vilkkauden vuoksi sen jatkuva parantaminen on tarpeen, kuten lentokentän ja Hakunilan alueella toteutuneet ratkaisut ovat osoittaneet. Vantaan kehittämiseen vaikuttavat myös Pääradan parantaminen, junavarikon perustaminen, joukkoliikenteen avustaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn kehittämiseen panostaminen.

Korona on aiheuttanut paljon tuentarvetta perheissä

Yhteisöveron kuntaosuuden nostaminen tarkoittaa Vantaalle noin kahden miljoonan eurona lisäystä. Vantaa on verotuottojen varassa elävä kaupunki, joten kaikki niiden tulojen menetystä kompensoivat päätökset ovat tervetulleita. Yhteisöverotulojen osuus Vantaan tuloista on valitettavan pieni, joten prosentuaalisesti jaettu tukiosuus jää vähäiseksi.

- Koronakriisi vähentää erityisen paljon kaupunkien verotuloja, mikä on kuitenkin merkittävin tulomme. Valtion tukea tarvitaan välttämättä kaikille vantaalaisille kuuluvien peruspalvelujen turvaamiseksi. Lisätalousarvio ei vielä ole riittävä korjaamaan koronasta aiheutuvia kuntien talousongelmia. Tämän tukipäätösten jälkeenkin jää iso vaje talouteemme. Erityistukea tarvitaan myös myöhempinä vuosina, jotta kriisin aiheuttamasta talouskuopasta pystytään nousemaan, muistuttaa Ritva Viljanen.

Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Vantaalle merkittävä kulu, jota hallituksen päätöksen mukaan helpotetaan sairaanhoitopiireille suunnatulla valtionavustuksella.

Erittäin tärkeä osa päätöstä ovat peruspalvelujen valtionosuuden korotus sekä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin ja iäkkäiden palveluiden toimivuuden varmistava lisäys.

- Olemme koronan aikana huomanneet voimakkaasti kasvavaa tuen tarvetta perheissä. Ruoka-apu on ollut kysytyin palvelumme. Lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen tarve on kasvanut. Pelkään, että tuen tarve tulee vain lisääntymään, kun tavoitamme vantaalaiset paremmin rajoitusten päätyttyä, huolehtii Ritva Viljanen.

Vantaa jatkaa ensi vuoden talousarvion valmistelua hallituksen lisäbudjettiesityksen pohjalta ja kun sen kohdistumisesta Vantaalla saadaan tarkempaa tietoa.

Julkaistu: 3.6.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter